Impreuna dam sens vietii !
   
       
       
   
Image Map
   
       

Servicii de formare

Cursuri 2008


Cursurile de formare in domeniul HIV/SIDA au fost derulate pentru :


  • 21 ofiţeri de prevenire din judeţele din zona Moldovei. Cursul a fost organizat în perioada 12 – 14 martie 2008 în cadrul proiectului „Împreună pentru respectarea drepturilor”, finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare. In urma seminarului, ofiţerii de prevenire au dobândit cunoştinţe şi abilităţi de promovare a drepturilor persoanelor infectate/afectate HIV/SIDA şi a legislaţiei în domeniu. Acest lucru i-a ajutat la elaborarea ghidului “Împreună pentru respectarea drepturilor” adresat poliţiştilor de proximitate şi a celor din mediul rural, ghid ce conţine informaţii privind problematica HIV/SIDA cu accent pe legislaţia în domeniu.


 

  • 51 poliţişti de proximitate din judeţele Iaşi şi Vaslui. Cursurile au fost organizate în perioada 16 – 18 aprilie şi 21 – 23 aprilie în cadrul proiectului „Împreună pentru respectarea drepturilor” finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare. În urma cursului, poliţiştii au dobândit informaţii în vederea promovării drepturilor persoanelor infectate/afectate HIV/SIDA şi a legislaţiei în domeniu şi aplicarea acesteia în mod corect şi nediscriminatoriu.

 


  • 14 tineri, şomeri de mai mult de 6 luni din mediul rural şi urban al judeţului Iaşi, au fost instruiţi în domeniul IT prin intermediul proiectului „Investiţie pentru viitor” finanţat de către Uniunea Europeană prin Programul Phare. În urma cursului tinerii au primit certificate de absolvire recunoscute pe piața muncii.

  


  • 508 persoane private de libertate au fost formate ca educatori între egali în cadrul proiectului „Iniţiativa 38 – proiect de prevenire HIV în penitenciare”. Cursurile au fost derulate în 15 penitenciare din ţară în perioada septembrie - decembrie, şi vor continua în următorul an de proiect. Educatorii între egali formaţi au avut rolul de a disemina informaţiile acumulate în rândul celorlalţi deţinuţi, cu scopul de a reduce riscurile contactării sau transmiterii infecţiei cu HIV. În cadrul cursurilor au fost abordate subiecte legate de transmiterea HIV/ITS pe cale sexuală, drepturile persoanelor infectate/afectate HIV/SIDA, transmiterea infecţiilor pe cale sanguină, subiecte legate de consumul de droguri şi riscurile asociate consumului de droguri, precum şi despre serviciile disponibile pentru consumatorii de droguri.


  • 55 reprezentanţi ai ONG-urilor şi autorităţilor locale din Republica Moldova şi regiunea transfrontalieră a României au beneficiat de două cursuri susţinute în cadrul proiectului „Impreună pentru o comunitate sănătoasă” finanţat de către Uniunea Europeană prin programul Phare. „Comunicarea în ONG-uri şi instituţii publice de asistenţă socială şi managementul voluntarilor” şi „Advocacy şi lobby. Durabilitatea proiectelor şi implicarea comunităţii în soluţionarea problemelor sociale şi managementul voluntarilor” sunt temele abordate în cadrul celor două cursuri. În urma acestora participanţii au dobândit pe de o parte abilităţi în abordarea comprehensivă a problematicii HIV/SIDA şi în domeniul comunicării prin campanii de relaţii publice, al managementul situaţiilor de criză şi al managementul voluntarilor, în desfăşurarea de campanii de advocacy şi lobby, comunicare în situaţii de criză. Parteneri proiect: Primăria Iași și Centrul de Resurse „Tineri și Liberi” R. Moldova.

 

 

  • 21 tineri, şomeri de mai mult de 6 luni din mediul rural şi urban al judeţului Iaşi, au fost instruiţi în domeniul legătoriei manuale prin intermediul proiectului „Investiţie pentru viitor” finanţat de către Uniunea Europeană prin Programul Phare. În urma cursului tinerii au primit diplome de calificare în meseria de legător manual, certificate recunoscute pe piața muncii.


 

 

 

Certificari
Proiecte
ProIncluziune
ProIncluziune
Site-uri ADV Romania
copyright © Fundatia "Alaturi de Voi" Romania | 2002 - 2017
Recomandari Unitate Protejata