Ramona Marian – Psiholog / Coordonator Voluntari

Ramona s-a alăturat echipei ADV România în anul 2007, în calitate de psiholog, după ce, timp de 2 ani, a activat ca voluntar în cadrul organizaţiei.

De-a lungul timpului, Ramona a avut oportunitatea de a coordona sau de a fi parte din numeroase proiecte frumoase, adresate adolescenţilor şi tinerilor, precum: „Solidaritatea ia forma inimii” proiect finanţat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acţiune (octombrie 2010 – decembrie 2010), „Impact Direct!”, proiect implementat în parteneriat cu Organizaţia Caritas Norvegia şi finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, in cadrul Fondului ONG in Romania (aprilie 2015 – martie 2016) sau „Oportunităţi pentru toţi adolescenţii”, model implementat cu sprijinul tehnic și financiar al Reprezentanței UNICEF în România, în perioada 2014 – 2017.

“În cei 10 ani petrecuţi în mijlocul adolescenţilor şi tinerilor m-am imbogăţit şi m-am format nu numai ca profesionist, ci şi ca om. Simt cum energia tinerilor şi potenţialul lor de a schimba lumea sunt, acum, parte din mine, iar pentru asta le sunt foarte recunoscătoare. În egală măsură, sunt recunoscătoare echipei extraordinare din care fac parte, care imi oferă zi de zi prilejul de a-mi pune în valoare cunoştinţele şi pasiunea şi îmi deschide în mod constant noi perspective de creştere şi dezvoltare. Despre mine pot să spun că mă caracterizează cel mai bine cuvântul “echilibru”, deoarece îl caut şi îl proiectez în toate dimensiunile vieţii mele, crezând cu tărie că reprezintă unul dintre secretele unei vieţi împlinite.”

În prezent, pe lângă activitatea de consiliere şi asistenţă psihologică adresată beneficiarilor organizaţiei, Ramona coordonează programul de voluntariat şi susţine cursuri, workshop-uri şi activităţi de informare şi prevenire pe teme din sfera educaţiei pentru sănătate (inclusiv educaţie sexuală) pentru tineri, adolescenţi şi copii, dar şi pentru părinţi şi specialişti din diverse domenii.

Ramona a absolvit Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în anul 2007. Ulterior, a urmat Masterul „Formarea, evaluarea şi consilierea psihologică a personalului” din cadrul aceleiaşi facultăţi, iar în perioada iunie – iulie 2013, Programul de studii postuniversitare de Economie socială în domeniul ştiinţelor social-politice din cadrul Facultăţii de Filosofie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Deoarece psihologia este cea mai mare pasiune a ei, în prezent, colega noastră urmează un Program de formare în psihoterapie cognitivă şi comportamentală.

ENGLISH
Ramona joined the ADV Romania team in 2007 as a psychologist, after having activated for 2 years as a volunteer within the organization.

Throughout time, Ramona had the opportunity to coordinate or to take part in many beautiful projects addressing teenagers and young people: “Solidarity takes the shape of the heart”, a project financed by the European Commission through the Youth in Action project (October – December  2010), “Direct Impact!” – project implemented in partnership with Caritas Norway organization and financed through the SEE 2009 – 2014 grants within the NGO fund in Romania (April 2015 – March 2016) or “Opportunities for teenagers”, model implemented with the technical and financial support of UNICEF Romania during 2014 – 2017.

“In the 10 years, I spent around teenagers and young people I improved myself, both as an individual and as a professional. I feel a tremendous energy and potential to change the world that young people have is also part of me and for that, I am incredibly thankful. I am equally thankful to the amazing team I am part of, offering me every day the opportunity to use my knowledge and passion and who constantly offer me new perspectives to grow and develop. As for myself, I am best characterized by the word “balance”, because I am permanently searching for it and projecting it in all the aspects of my life, strongly believing that this is one of the secrets of a fulfilled life.”

Currently, other than the activity of psychological assistance and counselling for beneficiaries of the foundation, Ramona is also coordinating the voluntarism program and develops training, workshops and information and prevention activities in the field of health education (including sexual education) addressing young people, teenagers and children, parents and specialists in different fields.

Ramona graduated in 2007 from the Department of Psychology and Educational Sciences at the “Alexandru Ioan Cuza” University from Iasi. She took Master’s studies in the field of “Staff training, assessment and psychological evaluation” within the same university, followed by a programme in post-graduate studies in Social Economy in the field of social and political sciences at the Department of Philosophy within the same university during the period June – July 2013. Since psychology is her biggest passion, our colleague is currently attending a program of training in Cognitive and Behavioral Psycho-therapy.