fbpx

Achiziție directă a serviciilor de lucrări și dotare infrastructură Academia ADV, necesare pentru implementarea proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”, nr. 2SOFT/1.1/107

Fundatia „Alaturi de Voi” Romania anunță lansarea procedurii de achiziție directă a serviciilor de lucrări și dotare infrastructură Academia ADV, necesare pentru implementarea proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”, nr. 2SOFT/1.1/107, finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

Pentru detalii cu privire la procedura de achiziție si depunerea de oferte, vă invităm să consultați dosarul achiziției care conține instrucțiunile pentru ofertanți și formularele de înaintare a ofertei.

Oferta tehnico-financiară, însoțită de documentele de suport solicitate în documentație, trebuie semnate și transmise pe mail la adresa : achizitii@alaturidevoi.ro, sau depuse la sediul organizației din str. Bazinelor nr.5, sat Uricani, com. Miroslava, jud. Iași, până la data de 26.11.2021, ora 13.00.

Termenul limită este 26.11.2021, ora 13.00

Informații sau clarificări pot fi obținute printr-o solicitare scrisă trimisă prin e-mail sau fax la următoarele date de contact:

Tel/fax: 0232/275568
E-mail: achizitii@alaturidevoi.ro

  • Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 22.11.2021, ora 12:00
  • Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 23.11.2021, ora 15.00

Anunţ de atribuire achiziţie directă “Servicii de lucrări şi dotare infrastructură Academia ADV”, necesare pentru implementarea proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”, nr. 2SOFT/1.1/107

În urma analizei efectuate cu privire la îndeplinirea cerinţelor tehnice minime şi obligatorii ale celor două oferte primite până la termenul limită, aplicând criteriul de atribuire „preţul cel mai mic” şi ţinând cont de valoarea estimată a achiziţiei, s-a decis achiziţionarea serviciilor de lucrări şi dotare infrastructură Academia ADV de la Design Interior Mihai Teodor SRL, la preţul de 95.348,50 lei, la care s-a adăugat TVA în valoare de 18.116,21 lei.

Achiziţia directă a avut loc în cadrul proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”, nr. 2SOFT/1.1/107, finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

Achiziție directă a unui autoturism necesar pentru implementarea proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”, nr. 2SOFT/1.1/107

Fundatia „Alaturi de Voi” Romania anunță lansarea procedurii de achiziție directă a unui autoturism necesar pentru implementarea proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”, nr. 2SOFT/1.1/107, finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

Pentru detalii cu privire la procedura de achiziție si depunerea de oferte, vă invităm să consultați dosarul achiziției care conține instrucțiunile pentru ofertanți și formularele de înaintare a ofertei.

Oferta tehnico-financiară, însoțită de documentele de suport solicitate în documentație, trebuie semnate și transmise pe mail la adresa : achizitii@alaturidevoi.ro, sau depuse la sediul organizației din str. Bazinelor nr.5, sat Uricani, com. Miroslava, jud. Iași, până la data de 22.01.2021, ora 13.00.

Termenul limită este 22 ianuarie 2021, ora 13.00

informații sau clarificări pot fi obținute printr-o solicitare scrisă trimisă prin e-mail sau fax la următoarele date de contact: tel/fax: 0232/275568, e-mail: achizitii@alaturidevoi.ro

  • Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 18.01.2021, ora 12:00
  • Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 19.01.2021, ora 15.00

Anunt achiziţii Build Solid Ground

Fundatia „Alaturi de Voi” Romania anunta lansarea procedurii de achizitie de tip negociere competitiva, numar de referinta ADV 1094/01.08.2019, in scopul atribuirii contractului de servicii de publicitate pentru derularea campaniei de informare publica din cadrul proiectului Build Solid Ground „Building Critical Understanding and Active engagement for Sustenainble Development Goal SDG 11 and The New Urban Agenda (Habitat III), promoting global housing, land rights and sustenaible cities. Proiectul este derulat de un consortiu de 14 parteneri din 7 tari europene, sub coordonarea Organizatiei Habitat for Humanity International din Slovacia si finantat de Comisia Europeana in cadrul Programului DEAR (Development Education and Awareness Raising).

Obiectul contractului il reprezinta achizitia serviciilor de publicitate pentru derularea unei campanii de informare publică la nivel national in vederea informarii si constientizarii publicului larg cu privire la obiectivele de dezvoltare globala, cu accent pe promovarea accesului la locuinte decente.

Pentru detalii cu privire la procedura de achizitie si depunerea de oferte, va invitam sa consultati dosarul achizitiei care contine instructiunile pentru ofertanti, termenii de referinta si formularele de inaintare a ofertei.

Ofertele vor fi transmise prin posta sau se vor depune personal la sediul Beneficiarului – Fundatia ”Alaturi de Voi” Romania – Secretariat, din str. Bazinelor, nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi, cod postal 707316, jud. Iasi (vis-a-vis de Fabrica Antibiotice Iasi).

 

Termenul limita de depunere a ofertelor este data de 12 septembrie 2019, ora 16:00.

Pentru intrebari, va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail:

office@alaturidevoi.ro

manuela.iftimoaei@alaturidevoi.ro

Persoana de contact: Manuela Iftimoaei, manager proiect.

SUS