fbpx

Achiziție simplificată proprie pentru selectarea unui ofertant în vederea implementării contractului de lucrări ”execuție lucrări de construcție pentru funcționarea unor ateliere protejate specifice activității unei întreprinderi sociale”

UtilDeco Group SRL, întreprindere socială de inserție parte din grupul Fundației ”Alături de Voi” România, anunţă lansarea  procedurii de achiziție simplificată proprie pentru selectarea unui ofertant în vederea implementării contractului de lucrări ” execuție lucrări de construcție pentru funcționarea unor ateliere protejate specifice activității unei întreprinderi sociale”.

Achiziția se realizează în cadrul proiectului: ”WISE fashion – centru de colectare, reparare și valorificare a produselor textile”, finanţat în cadrul schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară, elaborat în baza Ordonanței Guvernului nr.27/2022 privind reglementarea unor măsuri financiare prin instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziției către economia circulară, contract de finanțare Nr. 54/RUC/ME/15.05.2023.

Pentru detalii cu privire la procedura de achiziție si depunerea de oferte, vă invităm să consultați dosarul achiziției care conține instrucțiunile pentru ofertanți și formularele de înaintare a ofertei.

Oferta se va depune la sediul autorității contractante, in format fizic si scanata pe CD/DVD, in plic inchis, pe care se va scrie denumirea si adresa ofertantului, precum si mentiunea: ”Execuție lucrări de construcție pentru funcționarea unor ateliere protejate specifice activității unei întreprinderi sociale” conform cerințelor din fișa de date.

Erată nr.1/18.07.2023 privind procedura de achiziție. Autoritatea Contractantă, precizează faptul, că dintr-o eroare, a fost inclusă în documentația pentru ofertanți o listă de cantități neactualizată. Vă rugăm să țineți cont de acest fisier în intocmirea ofertei tehnice și financiare. <<<download fisier>>>

Termenul limită este 01.08.2023, ora 13.00.

Informații sau clarificări pot fi obținute printr-o solicitare scrisă trimisă prin e-mail sau fax la următoarele date de contact:

Tel/fax: 0232/275568

E-mail: office@utildeco.ro

Persoană de contact: Igor Cebotari, expert achiziții

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 26.07.2023, ora 16:00

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: în maxim 6 zile, dar nu mai târziu de data de 28 iulie 2023, ora 17.00.

Ca urmare a derulării procedurii de achiziție, s-a încheiat contractul de executare lucrări Nr. UDG 1419/08.08.2023 cu PRIMA CONSTRUCT SRL.

Achiziţie directă prin selecţie de oferte furnizare curs de limba engleză, proiect RO2020/ACF_A6.1_RR_01

Având în vedere necesitățile din cadrul proiectului „Centrul comunitar pentru copii si familii din Ucraina”, RO2020/ACF_A6.1_RR_01, Fundaţia „Alături de Voi” România anunţă lansarea  procedurii de achiziție directă prin selecție de oferte, în vederea atribuirii contractului având ca obiect furnizarea unui curs de competenţe de limba engleză (A2), cod CPV 80530000-8 (Servicii de formare profesională), pentru 20 de beneficiari ai proiectului.

Pentru detalii cu privire la procedura de achiziție si depunerea de oferte, vă invităm să consultați dosarul achiziției care conține instrucțiunile pentru ofertanți și formularele de înaintare a ofertei.

Oferta tehnico-financiară, însoțită de documentele de suport solicitate în documentație, trebuie semnate și transmise pe e-mail la adresa : achizitii@alaturidevoi.ro, până la data de 17.07.2023, Ora 12.00.

Achiziţia are loc în cadrul proiectului  „Centrul comunitar pentru copii si familii din Ucraina”, RO2020/ACF_A6.1_RR_01, derulat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany în parteneriat cu Fundația „Alături de Voi” România, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Termenul limită este 17.07.2023, Ora 12.00.

Informații sau clarificări pot fi obținute printr-o solicitare scrisă trimisă prin e-mail sau fax la următoarele date de contact:

Tel/fax: 0232/275568

E-mail: achizitii@alaturidevoi.ro

Persoană de contact: Rodica Sobieski – Camerzan, responsabil achiziţii proiect

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 13.07.2023, ora 12:00

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 14.07.2022, ora 12.00

Anunţ de atribuire achiziţie curs de competenţe de limba engleză, proiect RO2020/ACF_A6.1_RR_01

În urma analizei celor două oferte primite până la data de 17.07.2023, ora 12.00, comisia de evaluare a decis atribuirea contractului, având ca obiect furnizarea unui curs de competenţe de limba engleză, ofertantului ALCHEMY CLUB S.R.L pentru prețul de 39313,296 lei, fără TVA.

Achiziţia a avut loc în cadrul proiectului „Centrul comunitar pentru copii si familii din Ucraina”, RO2020/ACF_A6.1_RR_01, derulat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany în parteneriat cu Fundația „Alături de Voi” România, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Achiziţie directă prin selecţie de oferte furnizare curs de competenţe digitale, proiect RO2020/ACF_A6.1_RR_01

Având în vedere necesitățile din cadrul proiectului „Centrul comunitar pentru copii si familii din Ucraina”, RO2020/ACF_A6.1_RR_01, Fundaţia „Alături de Voi” România anunţă lansarea  procedurii de achiziție directă prin selecție de oferte, în vederea atribuirii contractului având ca obiect furnizarea unui curs de competenţe de competenţe digitale, cod CPV 80530000-8 (Servicii de formare profesională), pentru 20 de beneficiari ai proiectului.

Pentru detalii cu privire la procedura de achiziție si depunerea de oferte, vă invităm să consultați dosarul achiziției care conține instrucțiunile pentru ofertanți și formularele de înaintare a ofertei.

Oferta tehnico-financiară, însoțită de documentele de suport solicitate în documentație, trebuie semnate și transmise pe e-mail la adresa: achizitii@alaturidevoi.ro, până la data de 17.07.2023, Ora 12.00.

Achiziţia are loc în cadrul proiectului  „Centrul comunitar pentru copii si familii din Ucraina”, RO2020/ACF_A6.1_RR_01, derulat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany în parteneriat cu Fundația „Alături de Voi” România, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Termenul limită este 17.07.2023, Ora 12.00

Informații sau clarificări pot fi obținute printr-o solicitare scrisă trimisă prin e-mail sau fax la următoarele date de contact:

Tel/fax: 0232/275568

E-mail: achizitii@alaturidevoi.ro

Persoană de contact: Rodica Sobieski – Camerzan, responsabil achiziţii proiect

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 13.07.2023, ora 12:00

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 14.07.2022, ora 12.00

Anunţ de atribuire achiziţie curs de competenţe digitale, proiect RO2020/ACF_A6.1_RR_01

În urma analizei celor trei oferte primite până la data de 17.07.2023, ora 12.00, comisia de evaluare a decis atribuirea contractului, având ca obiect furnizarea unui curs de competenţe digitale, ofertantului CREATIV IQ SRL, pentru prețul de 29.600 lei, fără TVA.

Achiziţia a avut loc în cadrul proiectului „Centrul comunitar pentru copii si familii din Ucraina”, RO2020/ACF_A6.1_RR_01, derulat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany în parteneriat cu Fundația „Alături de Voi” România, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Achiziție directă a serviciilor de lucrări și dotare infrastructură Academia ADV, necesare pentru implementarea proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”, nr. 2SOFT/1.1/107

Fundatia „Alaturi de Voi” Romania anunță lansarea procedurii de achiziție directă a serviciilor de lucrări și dotare infrastructură Academia ADV, necesare pentru implementarea proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”, nr. 2SOFT/1.1/107, finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

Pentru detalii cu privire la procedura de achiziție si depunerea de oferte, vă invităm să consultați dosarul achiziției care conține instrucțiunile pentru ofertanți și formularele de înaintare a ofertei.

Oferta tehnico-financiară, însoțită de documentele de suport solicitate în documentație, trebuie semnate și transmise pe mail la adresa : achizitii@alaturidevoi.ro, sau depuse la sediul organizației din str. Bazinelor nr.5, sat Uricani, com. Miroslava, jud. Iași, până la data de 26.11.2021, ora 13.00.

Termenul limită este 26.11.2021, ora 13.00

Informații sau clarificări pot fi obținute printr-o solicitare scrisă trimisă prin e-mail sau fax la următoarele date de contact:

Tel/fax: 0232/275568
E-mail: achizitii@alaturidevoi.ro

  • Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 22.11.2021, ora 12:00
  • Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 23.11.2021, ora 15.00

Anunţ de atribuire achiziţie directă “Servicii de lucrări şi dotare infrastructură Academia ADV”, necesare pentru implementarea proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”, nr. 2SOFT/1.1/107

În urma analizei efectuate cu privire la îndeplinirea cerinţelor tehnice minime şi obligatorii ale celor două oferte primite până la termenul limită, aplicând criteriul de atribuire „preţul cel mai mic” şi ţinând cont de valoarea estimată a achiziţiei, s-a decis achiziţionarea serviciilor de lucrări şi dotare infrastructură Academia ADV de la Design Interior Mihai Teodor SRL, la preţul de 95.348,50 lei, la care s-a adăugat TVA în valoare de 18.116,21 lei.

Achiziţia directă a avut loc în cadrul proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”, nr. 2SOFT/1.1/107, finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

Achiziție directă a unui autoturism necesar pentru implementarea proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”, nr. 2SOFT/1.1/107

Fundatia „Alaturi de Voi” Romania anunță lansarea procedurii de achiziție directă a unui autoturism necesar pentru implementarea proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”, nr. 2SOFT/1.1/107, finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

Pentru detalii cu privire la procedura de achiziție si depunerea de oferte, vă invităm să consultați dosarul achiziției care conține instrucțiunile pentru ofertanți și formularele de înaintare a ofertei.

Oferta tehnico-financiară, însoțită de documentele de suport solicitate în documentație, trebuie semnate și transmise pe mail la adresa : achizitii@alaturidevoi.ro, sau depuse la sediul organizației din str. Bazinelor nr.5, sat Uricani, com. Miroslava, jud. Iași, până la data de 22.01.2021, ora 13.00.

Termenul limită este 22 ianuarie 2021, ora 13.00

informații sau clarificări pot fi obținute printr-o solicitare scrisă trimisă prin e-mail sau fax la următoarele date de contact: tel/fax: 0232/275568, e-mail: achizitii@alaturidevoi.ro

  • Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 18.01.2021, ora 12:00
  • Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 19.01.2021, ora 15.00

Anunt achiziţii Build Solid Ground

Fundatia „Alaturi de Voi” Romania anunta lansarea procedurii de achizitie de tip negociere competitiva, numar de referinta ADV 1094/01.08.2019, in scopul atribuirii contractului de servicii de publicitate pentru derularea campaniei de informare publica din cadrul proiectului Build Solid Ground „Building Critical Understanding and Active engagement for Sustenainble Development Goal SDG 11 and The New Urban Agenda (Habitat III), promoting global housing, land rights and sustenaible cities. Proiectul este derulat de un consortiu de 14 parteneri din 7 tari europene, sub coordonarea Organizatiei Habitat for Humanity International din Slovacia si finantat de Comisia Europeana in cadrul Programului DEAR (Development Education and Awareness Raising).

Obiectul contractului il reprezinta achizitia serviciilor de publicitate pentru derularea unei campanii de informare publică la nivel national in vederea informarii si constientizarii publicului larg cu privire la obiectivele de dezvoltare globala, cu accent pe promovarea accesului la locuinte decente.

Pentru detalii cu privire la procedura de achizitie si depunerea de oferte, va invitam sa consultati dosarul achizitiei care contine instructiunile pentru ofertanti, termenii de referinta si formularele de inaintare a ofertei.

Ofertele vor fi transmise prin posta sau se vor depune personal la sediul Beneficiarului – Fundatia ”Alaturi de Voi” Romania – Secretariat, din str. Bazinelor, nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi, cod postal 707316, jud. Iasi (vis-a-vis de Fabrica Antibiotice Iasi).

 

Termenul limita de depunere a ofertelor este data de 12 septembrie 2019, ora 16:00.

Pentru intrebari, va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail:

office@alaturidevoi.ro

manuela.iftimoaei@alaturidevoi.ro

Persoana de contact: Manuela Iftimoaei, manager proiect.

TOP