Antreprenori Competitivi

Proiectul “Antreprenori competitivi – ocupare sustenabilă și incluzivă în sectorul economic din Regiunea Nord-Est” va fi implementat pe o perioadă de 12 luni (18.05.2018 – 17.05.2019), fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Cod apel:POCU/227/3/8/Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc., standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC1/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI2.

VALOAREA TOTALĂ a proiectului este de 2,658,819.07 lei.

Site-ul proiectului: http://academia.alaturidevoi.ro

LOCUL DE DESFĂȘURARE a proiectului:

Proiectul se va derula în Iași, însă activitățile se adresează managerilor, antreprenorilor și specialiștilor din departamentele de resurse umane din companiile și firmele cu activitate în 6 sectoare economice cu potențial competitiv (turism și ecoturism, textile și pielărie, lemn și mobilă, industrii creative, procesarea alimentelor și băuturilor, sănătate și produse farmaceutice) din Regiunea Nord-Est (Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui).

 

SCOPUL proiectului:

Dezvoltarea competențelor profesionale a 505 manageri, antreprenori și persoane din departamentele de resurse umane pentru ocupare sustenabilă și incluzivă în sectoarele economice cu potențial competitiv, precum și creșterea performanțelor operatorilor economici din 6 sectoare cu potențial competitiv și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă din Regiunea Nord-Est (turism și ecoturism, textile și pielărie, lemn și mobilă, industrii creative, procesarea alimentelor și băuturilor, sănătate și produse farmaceutice).

 

Principalele ACTIVITĂȚI și REZULTATE ale proiectului:

Activitatea 1. Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor din 6 sectoare economice – turism și ecoturism, textile și pielărie, lemn și mobilă, industrii creative, procesarea alimentelor și băuturilor, sănătate și produse farmaceutice – din regiunea Nord-Est, privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare.

Rezultate:

 • 1 pagină de site a proiectului/campaniei de promovare a programelor de formare profesională;
 • Bannere on-line cu direcționare spre pagina campaniei postate pe platforma de 6 site-uri ale solicitantului cu calendarul activităților de formare;
 • Newsletter cu informații referitoare la activitățile proiectului;
 • 10 filmulețe de prezentare a activităților (ce conțin testimoniale ale formatorilor și beneficiarilor);
 • Interviuri radio, TV și presa scrisă privind importanța programelor de formare profesională;
 • Broșura de prezentare a ofertei de formare și a calendarului cursurilor – 4.000 exemplare.

 

Activitatea 2. Organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru un număr de 335 persoane care asigură managementul strategic al firmelor și antreprenori din cele 6 sectoare economice – turism și ecoturism, textile și pielărie, lemn și mobilă, industrii creative, procesarea alimentelor și băuturilor, sănătate și produse farmaceutice, din Regiunea Nord Est.

Rezultate:

 • 7 cursuri de formare profesională acreditate ANC în domeniile ”Competențe antreprenoriale” (2 cursuri), ”Manager proiect” (2 cursuri), ”Manager produs” (1 curs), ”Manager inovare” (1 curs), ”Manager de întreprindere socială” (1 curs) accesate și parcurse de un număr de 175 manageri și antreprenori;
 • 7 cursuri informale – 2 cursuri miniMBA, 1 curs manager proiect – PMP (project management professional, abordarea PMI), 1 curs Excel intensiv, 1 workshop cu tema ”Managementul conflictelor”, 1 workshop cu tema ”Managementul comunicării”, 1 sesiune cu tema ”Egalitatea de șanse și dezvoltare durabilă” accesate și parcurse de 160 manageri și antreprenori;
 • 1 ghid de bune practici cu privire la egalitatea de șanse și dezvoltare durabilă – șanse de integrare în muncă pentru persoane din grupuri vulnerabile, în special cu dizabilități adresat întreprinderilor cu peste 50 de angajați – 300 exemplare.

 

Activitatea 3. Organizarea și derularea de cursuri de formare profesională pentru un număr de 170 persoane din departamentele de resurse umane, din 6 sectoare economice cu potențial competitiv și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă – turism și ecoturism, textile și pielărie, lemn și mobilă, industrii creative, procesarea alimentelor și băuturilor, sănătate și produse farmaceutice, din Regiunea Nord Est.

Rezultate:

 • 4 cursuri de formare profesională acreditate ANC în domeniile ”Manager resurse umane” (1 curs), ”Inspector resurse umane” (2 cursuri) și ”Competențe antreprenoriale” (1 curs), accesate și parcurse de un număr de 80 de persoane angajate în departamentele de resurse umane;
 • 4 cursuri informale derulate – 1 workshop cu tema ”Motivarea angajaților”, 1 workshop cu tema ”Metode inovatoare de organizare a muncii, inclusiv în vederea reinserției profesionale a persoanelor defavorizate”, 2 workshop-uri ”Metode de organizare evenimente de teambuilding, indoor si outdoor”;
 • Broșura pe tema ”Tehnici și metode de motivare a angajaților” destinată persoanelor din departamentele de resurse umane ale companiilor/firmelor, editată, tiparită și distribuită în 100 exemplare;

 

Activitatea 4. Acordare sprijin întreprinderilor din 6 sectoare economice cu potențial competitiv din Regiunea Nord-Est, în vederea elaborării unei planificări strategice pe termen lung sau în revizuirea/adaptarea acesteia în cazul în care deja există.

Rezultate:

 • 5 persoane care asigură managementul strategic din 5 companii/firme diferite din sectoarele economice cu potențial competitiv de la nivelul regiunii Nord-Est, vor beneficia fiecare de câte 10 ore de consiliere individuală/activități tip ”manager coach” prin diferite mijloace (face to face, skype sau telefon);
 • 5 planuri strategice pe termen lung realizate sau revizuite pentru 5 întreprinderi/firme din sectoarele economice cu potențial competitiv din regiunea Nord-Est, ca urmare a sesiunilor de consiliere, coaching management oferite prin proiect.
 • 3 sesiuni de facilitare a performanțelor organizaționale în vederea dezvoltării abilităților de interacțiune, colaborare și parteneriat între liderii de organizații/companii/firme și între membrii unor departamente diferite din cadrul acestora, din cadrul a 3 întreprinderi/companii diferite din sectoarele economice cu potențial competitiv din regiunea Nord-Est;
 • sesiuni de mediere în muncă pentru companii/întreprinderi privind integrarea în muncă a persoanelor din grupuri vulnerabile, inclusiv persoane cu dizabilități, în contextul legislativ al OUG nr. 60/2017;
 • 200 de ore de consultanță oferite întreprinderilor beneficiare ale proiectului, care vor contribui la creșterea adaptabilității acestora de a angaja persoane din grupuri vulnerabile, respectiv la includerea în politica lor a principiului de incluziune socială.

Organizarea și derularea programelor de formare profesională și oferirea de asistență personalizată persoanelor din grupul țintă al proiectului vor conduce la:

 • creșterea adaptabilității forței de muncă și a întreprinderilor;
 • creșterea economică și perspective de dezvoltare a întreprinderilor în acord cu dezvoltarea resurselor umane;
 • elaborarea de strategii anuale și pe termen lung pentru creșterea competitivității economice;
 • asigurarea de oportunități sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și incluzivă;
 • dezvoltarea de către companiile mai mici a unei strategii la nivelul dezvoltării resurselor umane, din perspectiva evoluției acestora către creștere economică;

conștientizarea de către angajatori a corelării dezvoltării continue a angajaților cu creșterea calității produselor/serviciilor realizate.