DO it for the youth!

Titlu: DO it for the youth! – Organisational Development starting from the grassroots! (Dezvoltare Organizationala pornind de la bază!)

Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 11 luni (15.02.2017 – 14.01.2018), fiind finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+, Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scop educațional, Proiecte de mobilitate în domeniile educației, formării și tineretului, Proiect de mobilitate pentru tineri și lucrători de tineret, Mobilitatea lucrătorilor de tineret. Valoarea totală a proiectului este de 18.582 Euro.

Proiectul este coordonat de către Fundația ”Alături de Voi” România având ca parteneri alte 8 organizații de tineret din Europa: YMCA – Gabrovo, Gabrovo, Bulgaria; My Dreams Come True Association, Nowy Sacz, Polonia; Association of Renaissance Institute, Ankara, Turcia;  Federation Young Men`s Christian Associations, Cluj, Romania; Institute for African Studies, Ljubljana, Slovenia; YMCA Bitola, Bitola, Macedonia;  H2O – Youth Association, Arrouquelas, Portugalia și Consilium Development and Training, Malvern, Marea Britanie.

Scopul proiectului este de a îmbunătăți capacitatea ONG-urilor partenere de a dezvolta și pune în practică strategia lor de dezvoltare organizațională, prin implicarea tinerilor (angajați, voluntari și beneficiari) în atingerea impactului pe termen lung, pe teme de interes pentru tineri (cetățenie activă, dialogul intercultural, incluziunea socială și integrarea pe piața forței de muncă).

Principalele activități ale proiectului sunt:

 • Organizarea unui curs de formare pentru un număr de 27 lucrători de tineret din 8 țări/9 ONG-uri cu privire la abordarea, metodele și instrumentele de planificare strategică pentru dezvoltare organizatională. Cursul va fi derulat în perioada 12-18 iunie în România;
 • Acivități de follow-up:
 • activitățile pilot – fiecare dintre ONG-uirle partenere, în cca. 4 luni după mobilitate, trebuie să pună în aplicare cel puțin o activitate descrisă în planul de acțiune elaborat pe parcursul formării;
 • organizarea unei întâlniri on-line o zi, cu cei care au participat la formare cât și alți membri ai organizației lor, pentru schimb de bune practici și lecțiile învățate în timpul activității pilot, în scopul îmbunătățirii strategiilor lor de dezvoltare organizațională;
 • elaborarea unui scurt manual electronic privind metodele utilizate în timpul formării și activitățile pilot pentru dezvoltarea strategiilor de dezvoltare organizațională și diseminarea către cel puțin 5 ONG-uri și 5 institute de învățământ în fiecare țară parteneră.

Proiectul își propune să genereze impact pe 3 niveluri: organizație, participanții la curs, beneficiarii activitaților pilot. Astfel, proiectul va contribui la:

 • durabilitate sporită prin înțelegerea faptului că planificarea pentru schimbare organizațională este o componentă critică a managementului bun;
 • capacitatea de a implica în mod activ voluntari și beneficiari în procesul de planificare strategică, sporind astfel relevanța activităților lor în comunitățile în care își desfășoară activitatea și metodele pe care le folosesc;
 • capacitatea de a înțelege misiunile și stadiile de dezvoltare diferite ale organizațiilor și de a crea parteneriate care se bazează pe nevoi și oportunități comune;
 • folosesc viziunii pentru a stabili obiective multianuale și obiective care descriu ceea ce organizația dorește să realizeze și să dezvolte: programe, acțiuni și termene limită pentru realizarea acestora;
 • să înțeleagă necesitatea de a se adapta la schimbările externe, de a construi în continuare parteneriate la nivel național și internațional, să adapteze metodele pentru a răspunde mai bine nevoilor beneficiarilor lor;
 • să aibă o abordare participativă pentru dezvoltare organizațională, în scopul de a avea mai multă motivație din partea lucrătorilor de tineret / voluntarilor de a se implica în munca de teren.

Cu o deosebită plăcere, împărtăşim cu dumneavoastră Ghidul „Planificarea participativă strategică pentru dezvoltarea organizaţională”, creat în cadrul proiectului „DO it for the Youth! – Organizational Development from the grassroots!”, derulat de Fundaţia Alături de Voi România, împreună cu opt parteneri europeni şi finanţat de Comisia Europeana prin Programul Erasmus+.

Detalii: https://drive.google.com/file/d/1EncN4DvgJ8Qaca-5np4YLGhP_HhJfNvM/view