Impact Direct

Proiectul „Impact Direct!” a fost implementat în perioada 01.04.2015 – 31.03.2016, în parteneriat cu Organizaţia CARITAS Norvegia şi a fost finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, Componenta 4, având o valoare totală de 166,666.00 Euro.

Proiectul a răspuns deficitului de servicii specializate pentru copii şi tineri aflaţi în situaţii de vulnerabilitate (dizabilitate, etnie romă, migraţie ş.a.), prin dezvoltarea unui pachet inovativ şi integrat de servicii sociale, în judeţele Iaşi, Constanţa şi Mureş.

Principalele obiective asumate prin acest proiect au fost creşterea calităţii vieţii pentru copii şi tineri din grupuri vulnerabile, prin serviciile centrelor de zi ADV România, pilotarea a două servicii inovative – internship şi job coaching, replicarea unui serviciu de sprijinire a migranţilor după modelul CARITAS Norvegia şi întărirea capacităţii ADV în domeniul serviciilor sociale.

Pachetul de soluţii complexe şi coerente propus pentru atingerea obiectivelor a constat în:

  • oferirea de servicii de asistenţă psiho-socială, inclusiv terapie ocupaţională. 312 copii şi tineri (3 şi 29 ani) din grupuri vulnerabile, din judeţele Iaşi, Constanţa şi Mureş, au participat la activităţi de consiliere psihologică şi asistenţă socială, la activităţi educative şi la ateliere de terapie ocupaţională, în cadrul celor 3 centre de zi ADV, generând astfel o multitudine de efecte pozitive în plan personal şi social.

Pentru promovarea serviciilor oferite în cadrul celor trei centre de zi, a fost derulată o campanie on-line de videoblogging, ce a avut un impact deosebit în rândul tinerilor. Clipurile pot fi vizualizate pe site-ul www.clubultinerilor.eu

  • derularea a două servicii inovative – internship si job coaching, pentru persoanele dependente de stat şi prestaţii sociale. 6 tineri (3 cu dizabilităţi, 3 de etnie romă) s-au bucurat de statutul de angajat la întreprinderea socială Util Deco, având prilejul să-şi formeze un set nou de abilităţi şi cunoştinte în domenii corelate cu piaţa muncii, prin intermediul programului de internship, derulat în premieră în zona serviciilor sociale. Ulterior, 3 dintre aceştia au fost asistaţi în accesarea şi menţinerea unui loc de muncă pe piaţa muncii, fiind ajutaţi să-şi câştige autonomia socială şi profesională, prin intermediul programului de job-coaching.
  • acordarea de servicii de informare, consiliere şi asistenţă personalizată pentru persoanele afectate de migraţie. 55 de persoane (cetăţeni români care intenţionau să plece la muncă sau la studii în străinătate, copii cu părinţi plecaţi în străinătate, dar şi cetăţeni străini – RTT), au beneficiat de activităţi de informare, consiliere şi asistenţă personalizată pe teme legate de migraţie, în cadrul unui nou serviciu replicat la Iaşi, după modelul CARITAS Norvegia şi integrat în strategia de dezvoltare a fundaţiei.
  • revizuirea strategiei ADV România pentru perioada 2015-2020 şi derularea evenimentului Funda Umană, pentru întărirea capacităţii organizaţionale şi creşterea vizibilităţii ADV România în domeniul serviciilor sociale.
  • FINANȚATORSEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România
  • PARTENERIOrganizaţia CARITAS Norvegia
  • PERIOADA DE IMPLEMENTARE01.04.2015 – 31.03.2016
  • VALOARE PROIECT166,666.00 Euro
  • IMPACT• În urma implementării proiectului „Impact Direct!” am desprins o lecţie importantă, şi anume că este datoria noastră să sprijinim copiii şi tinerii din jurul nostru să-şi menţină interesul pentru educaţie şi curiozitatea faţă de nou, să vadă în fiecare situaţie dificilă o oportunitate, să-şi identifice punctele forte şi să profite de resursele din jur. Credem că investiţia în servicii sociale este cea care asigură dezvoltarea societăţii, generând schimbări consistente, astfel că vom investi în continuare în programe pentru copii şi tineri. Servicii de asistenţă socială şi psihologică, asistenţă pentru cei care pleacă la studii sau la muncă în străinătate, internship şi job-coaching, sunt doar câteva dintre resursele pe care le-am oferit prin proiect şi pe care le menţinem pentru a-i ajuta pe aceştia să-şi clădească viitorul. • Proiectul a contribuit la crearea premiselor pentru asigurarea sustenabilităţii serviciilor sociale pe termen lung, ca urmare a acţiunilor intense de lobby şi advocacy derulate de ADV, la nivelul autorităţilor publice, în vederea finanţării/subvenţionarii sau contractării serviciilor sociale. Un rezultat care se datorează inclusiv acţiunilor coerente şi consistente derulate în cadrul proiectului, constă în obţinerea unor schimbări importante cu privire la finanţarea pe Legea 350/2005 și a metodologiei de cofinanţare a proiectelor europene depuse de ONG-uri, la Consiliul Judeţean Iaşi şi Primăria Iaşi.
  • CATEGORY
SUS