Parteneriat pentru incluziune

Proiectul a fost implementat pe o perioadă de 23 luni (decembrie 2014-noiembrie 2016) de un consorțiu de 9 instituții – Fundația ”Alături de Voi” România-promotor, în parteneriat cu DGASPC Iași, DGASPC Vaslui, Asociația Alternative Sociale, Asociația Salvați Copiii, Fundația COTE, Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Fundația Star of Hope Romania și Fundația World Vision România, birourile Iași și Vaslui.

Proiectul a fost finanţat în cadrul apelului „SINERGII PENTRU VIITOR – tineri in situaţii de risc” din cadrul Programului RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale”, program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014, având o valoare totală de 3.559.231,01 lei, din care 355,923,10 lei – cofinanțarea partenerilor ca şi contribuţie proprie.

Scopul proiectului l-a reprezentat îmbunătățirea integrării sociale și profesionale a tinerilor cu vârste cuprinse între 16-29 ani, din grupuri vulnerabile din 4 județe din România – Iași, Vaslui, Constanța și Mureș – în special din mediul rural.

Proiectul a vizat 4 arii de intervenție:

  • Înființarea/extinderea unor servicii/componente noi de către consorțiul de 7 ONG-uri, partenere în proiect: 9 servicii/componente nou înființate, prin intermediul cărora au fost oferite servicii integrate pentru un număr de 635 tineri aflați la risc cu vârste cuprinse între 16-29 ani, din care 137 tineri de etnie romă din jud. Iași, Vaslui, Constanța și Mureș; 6 Școli de Vară organizate pentru un număr de 130 tineri din mediul rural din jud. Iași și Vaslui, care au avut rolul de a forma și consolida anumite abilități personale, de relaționare, de auto-cunoaștere și dezvoltare a abilităților de viață independentă;
  • Creșterea accesibilității tinerilor din mediul rural din jud. Iași și Vaslui la servicii integrate de prevenire, diagnoză și intervenție specializată prin intermediul serviciului pilot Caravana mobilă pluridisciplinară în mediul rural: 13.064 tineri din mediul rural din cele două județe, dintre care 2.102 de etie romă au beneficiat de servicii de informare şi educare privind bolile cu transmitere sexuală, prevenirea infectării cu HIV şi a consumului de droguri, educaţie sexuală şi contracepţie, prevenire violenţă şi trafic de persoane, informare cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi, egalitate de şanse, educaţie parentală, abandon şcolar, orientare în carieră şi integrare socio-profesională, antreprenoriat şi voluntariat, asociere pentru rezolvarea problemelor comunității; peste 20.000 km străbătuți de către caravana mobilă prin intermediul a 223 caravane/trasee în 174 comunități rurale din jud. Iași și Vaslui; materiale promoționale realizate (9500 rucscai, 9500 tricouri, 9500 pixuri și 500 veste personalizate) și oferite ca premii participanților la caravanele mobile de informare;
  • Creșterea gradului de profesionalizare al specialiștilor din mediul rural din jud. Iași și Vaslui în abordarea integrată a problematicii tinerilor: 10 vizite de studiu la organizațiile partenere din proiect pentru 180 specialiști (asistenți/lucrători sociali și cadre didactice) din cele două județe; 100 de asistenți sociali și 100 cadre didactice din mediul rural din jud. Iași și Vaslui au participat la cursuri de instruire pe diferite teme: „Educație pentru sănătate”, „Prevenirea consumului de alcool”, „Educație parentală”, „Prevenirea traficului de persoane și a violenței domestice”, ”Consiliere și orientare în carieră”, „Prevenirea abandonului școlar”, cu scopul de a-i sprijini direct în oferirea de servicii de calitate pentru tinerii aflați la risc de excluziune socială; 1000 ghiduri adresate specialiștilor privind modele de bună practică în acordarea de servicii sociale integrate adresate tinerilor; 8 filme de prezentare a serviciilor înființate prin proiect și a intevențiilor realizate în mediul rural prin intermediul Caravanei mobile pluridisciplinare; pagină site dedicată proiectului proincluziune.ro;
  • Reglementarea sectorului serviciilor sociale și întărirea sectorului public privat privind sustenabilitatea serviciilor: un comitet de intervenție funcțional prin referirea cazurilor sociale din comunitate către serviciile sociale dezvoltate de către parteneri prin intermediul proiectului; realizarea a două planuri anuale de acțiune locală la nivelul jud. Iași și Vaslui, prevăzute de Legea Asistenței Sociale, care stau la baza implementarii strategiilor locale în domeniul asistenței sociale, incluziunea persoanelor cu dizabilități, prevenire trafic și violență.
  • FinanțatorMecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014 - din cadrul Programului RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale” și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.
  • ParteneriDGASPC Iași, DGASPC Vaslui, Asociația Alternative Sociale, Asociația Salvați Copiii, Fundația COTE, Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Fundația Star of Hope Romania și Fundația World Vision România, birourile Iași și Vaslui
  • Perioada de implementare: 18 decembrie 2014 - 30 noiembrie 2016
  • Valoare proiect3.559.231,01 lei
  • ImpactIntervențiile realizate pe mai multe paliere – pentru beneficiarii din mediul rural din două județe (deseori lipsiţi de acces la servicii sociale), în rândul specialiștilor în asistență socială și servicii educaționale, respectiv prin crearea unei intervenţii interinstituționale - au avut un impact major, crescând totodată capacitatea de rezistență a adolescenților și tinerilor în fața unor factori de risc la care sunt expuși datorită vârstei și vulnerabilității sociale. De asemenea, parteneriatul public-privat creat în cadrul proiectului, care va continua 5 ani după încetarea finanțării, va întări modalitatea de lucru în rețea, va pregăti specialiști în diferite domenii de activitate, va contribui la dezvoltarea de politici, strategii și măsuri adecvate în zona serviciilor pentru tineri la risc.
  • CATEGORY
SUS