fbpx

Primul Pas spre o Viata Independentă

Proiectul a fost implementat în perioada 01.11.2008 – 31.10.2011 în parteneriat cu MMFPSPV, DGPPH (fosta ANPH) si DGASPC Iași, fiind cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU, axa 6.1. Dezvoltarea economiei sociale și a avut o valoare totala de 3.883.816 lei.

Scopul proiectului a fost dezvoltarea şi promovarea structurilor economiei sociale (ateliere protejate/ateliere de terapie ocupaţională/unităţi protejate) pentru a ajuta tinerii excluşi social sau expuşi riscului de excluziune socială să se integreze pe piaţa muncii.

Proiectul a avut ca și grup țintă principal tineri cu dizabilități, inclusiv HIV/SIDA, tineri din sistemul de protecție al copilului și alți tineri din grupuri vulnerabile, iar ca și grup țintă secundar, specialiști din sector. Aria de intervenție la nivelul tinerilor a fost în județele Iași, Constanța și Mureș unde fundația are centre, iar o parte din activități destinate dezvoltări sectorului au fost derulate la nivel național.

Proiectul a vizat două mari arii de intervenție:

  • Investiția în tineri și transformarea dizabilităților în abilități prin consiliere, calificare profesională a acestora în cadrul a 8 ateliere protejate (3 utilizare TIC; 1 legătorie manuală; 1 croitorie, 1 artă meșteșugărească, 1 pictură, 1 confecţionare lumânări decorative) şi mediere pe piața muncii, respectiv angajare în cele trei unităţi protejate dezvoltate prin proiect de către fundație. Astfel 312 tineri au beneficiat de serviciile oferite prin proiect, din care 24 de tineri cu dizabilităţi au fost angajați în unitățile protejate ale fundației: 12 în Iaşi, 6 Constanţa şi 6 Tg. Mureş, ei fiind salarizați și în prezent în cadrul fundației;

Investiția în dezvoltarea sectorului de economie socială, reprezentat de ateliere și unități protejate, structuri care vizează în special crearea de locuri de muncă pentru persoane cu dizabilități. Astfel, 335 de specialişti au beneficiat de programe de formare, vizite de studiu, coaching în economie socială; a fost organizată prima ediție a târgului național al unităților protejate autorizate la care au participat 200 de persoane; au fost realizate site-urile resursă  www.utildeco.ro (magazin on-line de produse și servicii realizate de către cei 24 de tineri cu dizabilități angajați prin proiect); a fost realizat primul catalog al unităților protejate din România care a fost distribuit la 500 de companii de țară pentru a încuraja parteneriatele și achizițiile de la unități protejate autorizate, respectiv s-au realizat 3000 de mape de prezentare a intreprinderilor sociale dezvoltate prin proiect sub brand-ul UtilDeco.

  • FINANȚATOR: Fondul Social European prin POSDRU
  • PARTENERIMMFPSPV, DGPPH (fosta ANPH), Fundația Motivation, DGASPC Iași și Cooperativa Socială Il Poliedro, Italia
  • PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 01.07.2010 – 30.06.2013
  • VALOARE PROIECT18.408.995 lei
  • IMPACT: • Acest proiect a dezvoltat unitatea protejată UtilDeco și a transformat dizabilitatea în abilitate, creând locuri de muncă integrate pentru persoanele cu dizabilitate. • Este cea mai bună investiție care s-a realizat în oameni cu nevoi speciale și a adus în prim plan faptul că economia socială este o soluție pentru incluziunea activă a grupurilor defavorizate. • UtilDeco a creat prin exemplul propriu premizele pentru elaborarea unei legi a economiei sociale în România și dezvoltarea unor entități noi cum ar fi întreprinderile sociale de inserție. De asemenea, a atras atenția companiilor privind importanța parteneriatului cu unitățile protejate și achiziționarea de produse și servicii de la aceste structuri.
  • CATEGORY
SUS