Vocea ONG pentru comunitate

Proiectul a fost implementat în perioada 15.03.2014 – 14.08.2015 în parteneriat cu Asociația Alternative Sociale, Asociația Salvați Copiii Iași, Centrul de Dezvoltare Socială, Centrul Diecezan Caritas Iași, Fundația COTE, Fundația Iosif, Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Fundația Star of Hope și Fundația World Vision România fiind finanțat prin granturile SEE, 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România și a avut o valoare totală de 144.645,00 euro.

Scopul proiectului a fost acela de a crește capacitatea instituțională a cel puțin 70 de ONG-uri din regiunea Nord Est, aducerea în atenția autorităților publice regionale și centrale a problematicii subfinanțării sectorului neguvernamental și deficiențele apărute în demersul de descentralizare a serviciilor sociale.

Proiectul a avut ca și grup tintă cel puțin 70 de ONG-uri active în domeniul social din Regiunea Nord Est și 62 de consilieri locali și județeni din Iași. Beneficiarii indirecți ai proiectului au fost cei care accesează serviciile sociale ale ONG-urilor și comunitatea. Aria de intervenție a fost regiunea NE.

Proiectul a vizat trei mari arii de intervenție:

  • Creșterea vizibilității și capacității a cel puțin a 70 de ONG-uri din regiunea Nord Est de a aduce în atenția autorităților publice regionale și centrale problematica legată de subfinanțarea și caracterul deficitar al descentralizării serviciilor sociale și promovarea includerii cu prioritate a acestora în polul de creștere pentru dezvoltare durabilă, precum și în strategiile locale și regionale;
  • Identificarea nevoilor specifice în domeniul social și transpunerea acestora în priorități și obiective multianuale de susținere și finanțare de către autoritățile locale și județene din Regiunea Nord Est;
  • Întărirea capacității instituționale și operaționale a cel puțin 70 de ONG-uri din domeniul serviciilor sociale din regiune în vederea creșterii eficienței acestora în gestionarea resurselor comunitare și asigurării vizibilității și sustenabilității programelor derulate.

Dintre realizările cele mai importante ale acestui proiect menționăm:

  • Înființarea Federației Organizațiilor Neguvernametale pentru Servicii Sociale http://fonss.ro/, implicată în schimbarea politicilor și dezvoltarea sustenabilă a serviciilor sociale derulate de către ONG-urile din domeniu, din regiunea NE;
  • FINANȚATOR: Granturile SEE, 2009 – 2014
  • PARTENERIcu Asociația Alternative Sociale, Asociația Salvați Copiii Iași, Centrul de Dezvoltare Socială, Centrul Diecezan Caritas Iași, Fundația COTE, Fundația Iosif, Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Fundația Star of Hope și Fundația World Vision România
  • PERIOADA DE IMPLEMENTARE15.03.2014 – 14.08.2015
  • VALOARE PROIECT144.645,00 euro
  • IMPACT: Într-un an de zile am reușit să aducem pe piață o structură nouă - FONSS, unică la nivel național și să-i creștem notorietatea astfel încât, să fie invitată, alături de organizații și structuri de tip federativ cu renume, în majoritatea demersurilor de lobby și advocacy realizate la nivel național. Astfel, am reușit crearea unui pol de putere a societății civile la Iași și impunerea negocierii și parteneriatului ca forme de relație între autorități și ONG-uri. De asemenea, am adus în prim plan aportul ONG-urilor în comunitate și am pus pe agenda publică problemele reale ale furnizorilor de servicii sociale. În acest fel considerăm că am consolidat imaginea ONG-urilor din social ca investitori în comunitate.
  • CATEGORY

BROSURĂ DE PREZENTARE REALIZATĂ DE CĂTRE FDSC

FDSC - autoritate de management pentru programul Fondul ONG
TOP