fbpx

Acceleratorul de întreprinderi sociale în Regiunea Nord-Est – ID 128525

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Cod apel: POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă
Proiect: Acceleratorul de întreprinderi sociale în Regiunea Nord-Est
Contract nr: POCU/449/4/16/128525
Beneficiar: Fundația ”Alături de Voi” România

PREZENTARE PROIECT

Proiectul „Acceleratorul de întreprinderi sociale în Regiunea Nord - Est” este implementat de către Fundația „Alături de Voi” România, fiind co-finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Implementarea se realizează în perioada 26.07.2019 – 25.07.2022 la nivelul Regiunii Nord Est. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 13.772.760,34 lei, din care suma de 11.706.846,30 lei reprezintă valoare eligibilă nerambursabilă UE, iar 2.065.914,04 lei reprezintă valoare eligibilă nerambursabilă asigurată din bugetul național.

SCOP

Înființarea unui număr de minim 21 de întreprinderi sociale la nivelul regiunii de dezvoltare Nord – Est, ca soluție sustenabilă pentru reducerea disparităților sociale, combaterea sărăciei și crearea de locuri de muncă incluzive pentru persoane care aparțin grupurilor defavorizate.

OBIECTIVE

  • Informarea a cel puțin 10.000 de persoane din Regiunea Nord – Est din România privind oportunitatea de a dezvolta entități de economie socială în comunitate și de a realiza produse și servicii care să contribuie la reducerea disparităților sociale și la crearea de locuri de muncă incluzive.
  • Creșterea competenţelor profesionale în domeniul economiei sociale pentru un număr de 105 persoane din Regiunea Nord – Est din România, în vederea înființării și dezvoltării de întreprinderi sociale.
  • Dezvoltarea unui număr minim de 21 de întreprinderi sociale în Regiunea Nord Est din România, în mediul urban și rural, atât pe perioada de implementare a proiectului, cât și în cea de sustenabilitate.
  • Crearea unei rețele de sprijin și de dezvoltare a economiei sociale şi conectarea acestora cu alte comunități și actori relevanți la nivel de ţară sau alte state membre UE.
TOP