fbpx

Servicii oferite

Fundația „Alături de Voi” România oferă constant mai multe tipuri de servicii sociale, educaționale și de ocupare gratuite, din perspectiva unei abordări integrate, aplicând principiul one-stop-shop.

  • Clubul Tinerilor, unde periodic, vin în jur de 150 de copii și tineri din familii sărace, cu părinți plecați la muncă în străinătate, cu dizabilități, de etnie romă sau proveniți din case de copii. Aici beneficiază de un pachet integrat de servicii sociale și educaționale care le dezvoltă abilitățile de viață independentă, le asigură continuitatea educației și îi ajută să depășească momente dificile legate de depresie, violență, abuz sau alte probleme sociale. Intervenția este continuată în comunitate, prin campanii de informare derulate în școli și licee pe diferite teme cum ar fi: educația sexuală; prevenirea bolilor cu transmitere sexuală; efectele consumului de droguri; violență, abuz și trafic de persoane ș.a. de care beneficiază anual peste 10.000 de copii și tineri. În cadrul Clubului Tinerilor funcționează și 3 servicii licențiate: Centrul de Zi pentru persoane adulte cu dizabilități; Centrul de zi de consiliere și informare pentru alte persoane aflate în situație de nevoie; Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă. Detalii pe www.clubultinerilor.eu

 

  • Angajare protejată în cadrul Întreprinderii Sociale de Inserție UtilDeco, autorizată ca unitate protejată. Fiind vorba de locuri de muncă protejate, UtilDeco asigură servicii suplimentare de integrare socio-profesională, consiliere și orientare profesională, calificare la locul de muncă și asistență continuă în dezvoltarea individuală a potențialului fiecărui angajat, transformând dizabilitatea în abilitate. Întreprinderea Socială de Inserție are permanent angajate minim 40% persoane cu dizabilități. Detalii pe www.utildeco.ro

 

  • Agenția de Plasare și Asistență la Locul de Muncă. Acest serviciu inovativ asigură integrarea tinerilor din grupuri vulnerabile pe piața neconvențională a muncii prin oferirea unui pachet integrat de servicii sociale și de ocupare: evaluare și testare competențe; consiliere și orientare profesională; calificare profesională; internship la UtilDeco; mediere și angajare pe piața muncii; jobcoaching pentru menținerea locului de muncă cel puțin 6 luni de la angajare. Acest serviciu este oferit anual la peste 30 de tineri și adulți din categoria ”greu ocupabili”. Detalii pe www.jobdirect.ro

Finanțarea serviciilor se realizează prin combinație de fonduri:

  • Reinvestirea integrală a profitului din activitatea economică derulată de către Întreprinderile Sociale UtilDeco, JobDirect și Wise.travel.
  • Derularea de cursuri contra cost în cadrul Academiei ADV.
  • Direcționarea a 3,5% din impozitul pe venit.
  • Direcționarea a 20% din impozitul pe profit / venit.
  • Proiecte europene.
SUS