fbpx

Unități protejate etice și responsabile

Achizițiile de la unități protejate ar trebui să reflecte un angajament pentru sustenabilitate și practici etice.

Presiunea pe departamentele de achiziții este mare. Suntem conștienți. Presiunea de reducere a costurilor este constantă și din acest motiv fiecare promisiune și ocazie de a face achiziții cu costuri cât mai mici pare a fi o reușită.

Totuși, colaborarea ilicită sau la limita legii cu unitățile protejate incorecte nu ar trebui să fie o practică acceptată de managerii companiilor.

Tolerarea acestei practici pune în pericol existența facilității pentru cei de bună credință, care ar avea cel mai mult de pierdut în eventualitatea dispariției legii - organizațiile cu ADN social, a căror misiune este să creeze locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități,precum și persoanele fizice cu certificat de dizabilitate care pot desfășura o activitate profesională și se pot autoriza ca unitate protejată.  

Pentru unitățile protejate “fantomă”,  singura pierdere ar fi o diminuare a profiturilor. Vorbim de acei agenți economici care s-au autorizat ca UPA doar pentru facilitatea de a vinde companiilor produse care pot fi decontate. Aceste unități protejate “fantomă” realizează venituri de milioane de lei cu doar 3 angajați, persoane cu dizabilități, care de multe ori figurează ca angajați doar pe hârtie și care nu participă în mod direct la realizarea produselor vândute.

Din ce în ce mai multe companii își iau angajamentul public de a avea o contribuție pozitivă în comunitate și de a lua în considerare impactul de mediu și cel social. În acest context, ne întrebăm: Poate fi considerată o practică etică, decontarea achiziției de la o unitate protejată despre a cărei impact social nu știi prea multe?

Te invităm să descoperi unitățile protejate etice și responsabile care reprezintă bune practici în domeniu. Multe dintre aceste unități protejate etice și responsabile au ales să se autorizeze și ca întreprinderi sociale. Astfel, conform legii, ele reinvestesc 90% din profit în misiunea socială: integrarea socio-profesională a persoanelor cu dizabilități.

Catalogul unităților protejate etice și responsabile

Ghid de bune practici în colaborarea cu unitățile protejate

Checklist pentru companiile care fac achiziții de la unități protejate

 

1. Verificați dacă unitatea protejată deține autorizație valabilă.

Verificarea valabilității autorizației se poate face direct pe site-ul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, accesând  documentul “Lista unităților protejate autorizate” de pe urmatorul link:

https://anpd.gov.ro/web/unitati-protejate/

 

2. Verificați dacă pe website-ul unității protejate este disponibil Raportul anual de activitate.

Unitatea protejată autorizată are obligația ca, pe durata de valabilitate a autorizației, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, să prezinte Autorității raportul de activitate pentru anul precedent și să îl publice pe website-ul organizației. Raportul de activitate este un document care prezintă datele legate de cifră de afaceri, număr de angajați, numărul de contracte rezervate încheiate în baza Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; numărul de contracte încheiate în sensul prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 448/2006.

 

3. Asigurați-vă că produsele și serviciile decontate nu sunt intermediate.

Statul a hotărât să creeze niște mecanisme de protecție pentru persoanele cu dizabilități și a considerat că organizațiile cu peste 50 de angajați au responsabilitate socială față de persoanele cu dizabilități. Produsele și serviciile cumpărate de la unitate protejată trebuie să fie realizate prin propria activitate a persoanelor cu dizabilități angajate. Analizați prin propria experiență de antreprenoriat, dacă o unitate protejată cu un număr foarte mic de angajați, poate produce de exemplu sute de echipamente de protecție în câteva zile?! Sau dacă nu cumva, activitatea de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare) este de fapt o intermediere mascată. Verificați dacă produsele primite, au eticheta / ambalajul unității protejate și dacă unitatea protejată deține echipamente și licențe / certificări necesare producției sau prestării de servicii pentru ceea ce achiziționați.

 

4. Interesați-vă de impactul social al furnizorului

Dacă condițiile legate de calitate și ofertă sunt întrunite, încercați să aflați ce face organizația în direcția integrării persoanelor cu dizabilități, ce spune organizația despre impactul său social, cum comunică despre misiunea pentru care a fost înființată. Și asta pentru că unitatea protejată este o entitate care a fost creată cu scopul de a sprijini angajarea si integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii.

TOP