fbpx

EU4Youth – Social Innovation Impact – a strategic partnership!

Titlu proiect: “EU4Youth – Social Innovation Impact – a strategic partnership!”

Autoritatea contractantă: Comisia Europeană

Axa: “EU4Youth – Fostering youth employment and societal change through social entrepreneurship”

Contract finanțare nr: 2019/412-326

Buget proiect: 1.666.612,83 EURO, din care suma de 1.499.951,54 EUR reprezintă valoare eligibilă nerambursabilă UE și suma de 166.661,29 EUR va fi asigurată de organizațiile din consorțiu.

Beneficiar: Fundația ”Alături de Voi” România

Parteneri:

  1. Asociația de Cooperare Transfrontalieră "Euroregiunea Dunarea de Jos" - Galați, România;
  2. Fundația ”Ecoul Cernobîlului” – Chișinău, R. Moldova;
  3. Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană – Cahul, R Moldova;
  4. Organizația Obștească de Tineret “Noua Generație a Europei” - Ismail, Ucraina

 

Participă la cea mai importantă conferință de economie socială din regiunea Româmia - Republica Moldova - Ucraina!

Prezentare proiect: Proiectul va contribui la conștientizarea potențialului tinerilor antreprenori sociali prin dezvoltarea capacității acestora și prin crearea unui eco-sistem favorabil pentru antreprenoriatul social în România, Ucraina și Republica Moldova. Pe parcursul celor 34 de luni de implementare, februarie 2020 – noiembrie 2022, Fundația ”Alături de Voi” România împreuna cu cei 4 parteneri vor derula activități de informare, promovare, consiliere și advocacy pentru atingerea scopul și obiectivelor proiectului.

Scop: Sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului social în rândul tinerilor din Moldova și Ucraina, în contribuția acestora la coeziunea socială, ocuparea forței de muncă, incluziunea și reducerea inegalităților.

Obiective:

  • Conștientizarea a cel puțin 1.000.000 de persoane din Republica Moldova, precum și din Regiunile Odesa si Cernăuți, Ucraina, cu privire la impactul antreprenoriatului social în comunitate și contribuția întreprinderilor sociale la implicarea tinerilor, reducerea disparităților sociale și crearea de locuri de muncă incluzive.
  • Înființarea a 4 laboratoare de inovare socială în Republica Moldova și în Ucraina în vederea oferirii de informații specifice, consolidarea capacității profesionale și dezvoltarea de start-up-uri în domeniul antreprenoriatului social.
  • Incubarea și dezvoltarea a 8 întreprinderi sociale ale tinerilor din Republica Moldova și Ucraina în cadrul concursului transfrontalier „Social Impact Award”.
  • Dezvoltarea unui ecosistem favorabil pentru antreprenoriatul social din Moldova și Ucraina.

 

SUS