fbpx

DESPRE ECONOMIA SOCIALĂ

Economia socială este sectorul care îmbină performanța economică cu impactul social. În acest sector regăsim afacerile prietenoase cu omul, mediul și comunitatea.

În România, economia socială este reglementată prin Legea Nr. 219/2015 și reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

Principiile economiei sociale

 1. prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;
 2. solidaritate şi responsabilitate colectivă;
 3. convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi;
 4. control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;
 5. caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;
 6. personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile publice;
 7. alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.

Obiectivele economiei sociale

 1. consolidarea coeziunii economice şi sociale;
 2. ocuparea forţei de muncă;
 3. dezvoltarea serviciilor sociale.

Tipuri de activități în economia socială

 1. producerea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări care contribuie la bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia;
 2. promovarea, cu prioritate, a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil;
 3. dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil;
 4. dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

Ce este o întreprindere socială

Întreprinderea socială este orice persoană juridică de drept privat care desfăşoară activităţi în domeniul economiei sociale, care deţine un atestat de întreprindere socială şi respectă principiile economiei sociale.

Atestatul de întreprindere socială se acordă acelor întreprinderi sociale care respectă următoarele criterii:

 1. acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
 2. alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare;
 3. se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
 4. aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

ECONOMIA SOCIALĂ ÎN UE

2.8

milioane întreprinderi și organizații

13.6

milioane locuri de muncă

8%

din PIB-ul UE

ECONOMIA SOCIALĂ ÎN ROMÂNIA

1.642

întreprinderi sociale

45

întreprinderi sociale de inserție

5.302

ONG-uri cu activitate economică

ADV România – Promotor al Economiei Sociale

01
A contribuit la apariția Legii Economiei Sociale din România și a normelor de reglementare!
02
A dezvoltat cea mai mare întreprindere socială din țara noastră – UtilDeco – model de bune practici recunoscut de Comisia Europeană și EY Social Entrepreneur of the Year 2016!
03
A contribuit la elaborarea Programului Național de Dezvoltare a Antreprenoriatului Social în Republica Moldova 2021-2025!

Fiți mereu la curent cu noutățile și oportunitățile

HARTA ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE DIN ROMÂNIA

 • Cumpără produse și servicii de la întreprinderi sociale.
 • Pentru tine, pentru familia ta, pentru afacerea ta.
 • Vei obține valoare și în același timp vei crea valoare în comunitate!
economie sociala harta intreprinderilor sociale din Romania

OBSERVATOR ECONOMIE SOCIALĂ

observator economie sociala

 

 • Rapoarte
 • Analize
 • Studii din sector

 

ȘTIRI DESPRE ECONOMIA SOCIALĂ

Citeşte mai mult +04 august 2022 De ADV Romania in Economie Socială

Ce este Planul de Acțiune pentru Economia Socială

Pe 9 decembrie 2021, Comisia Europeană a adoptat un nou plan de acțiune privind economia socială. Prin Planul de acțiune, Comisia a propus măsuri concrete pentru a contribui la mobilizarea întregului potențial al economiei sociale, bazându-se pe rezultatele Inițiativei în domeniul afacerilor sociale din 2011 și ale Inițiativei de lansare și extindere din 2016. Ce
Citeşte mai mult +03 august 2022 De ADV Romania in Economie Socială, Stiri

Ce este economia socială?

Comisia Europeană promovează economia socială și antreprenoriatul social și incluziv datorită rolului lor important în crearea de locuri de muncă, integrarea în muncă, creșterea incluzivă și durabilă. Economia socială poate contribui la implementarea principiilor Pilonului european pentru drepturile sociale și la îndeplinirea Planului său de acțiune pentru 2021 și a obiectivelor principale pentru 2030. De
Citeşte mai mult +18 iulie 2022 De ADV Romania in Analize, Economie Socială, Informatii diverse, Legislație, Stiri

Parlamentul a corectat o parte a deficiențelor din Ordonanța de Urgență a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr.219/2015 privind economia socială – legea se află acum în promulgare

O parte din prevederile din Ordonanța de urgență nr. 33 din 30 martie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială se vor modifica.  cota de profit ce poate fi distribuit asociaților revine la 10%, nu 30% cât s-a propus în ordonanță; întreprinderea socială de inserţie este întreprinderea socială care: are cel puțin 30% din personalul

RESURSE UTILE

Barometrul Economiei Sociale din România

Barometrul Achizițiilor Publice Responsabile Social

Barometrul Accesului la Finanțare pentru Întreprinderi Sociale

Ghidul tânărului antreprenor social

Revista transfrontalieră “Econonomia socială”

PARTENERI

Abonați-vă la newsletter

Cele mai noi informații despre economia socială. Invitații la cele mai noi evenimente.
Oportunități de dezvoltare profesională. Inspirație pentru liderii vizionari
SUS