fbpx

DESPRE ECONOMIA SOCIALĂ

Economia socială este sectorul care îmbină performanța economică cu impactul social. În acest sector regăsim afacerile prietenoase cu omul, mediul și comunitatea.

În România, economia socială este reglementată prin Legea Nr. 219/2015 și reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

Principiile economiei sociale

 1. prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;
 2. solidaritate şi responsabilitate colectivă;
 3. convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi;
 4. control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;
 5. caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;
 6. personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile publice;
 7. alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.

Obiectivele economiei sociale

 1. consolidarea coeziunii economice şi sociale;
 2. ocuparea forţei de muncă;
 3. dezvoltarea serviciilor sociale.

Tipuri de activități în economia socială

 1. producerea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări care contribuie la bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia;
 2. promovarea, cu prioritate, a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil;
 3. dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil;
 4. dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

Ce este o întreprindere socială

Întreprinderea socială este orice persoană juridică de drept privat care desfăşoară activităţi în domeniul economiei sociale, care deţine un atestat de întreprindere socială şi respectă principiile economiei sociale.

Atestatul de întreprindere socială se acordă acelor întreprinderi sociale care respectă următoarele criterii:

 1. acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
 2. alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare;
 3. se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
 4. aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

ECONOMIA SOCIALĂ ÎN UE

2.8

milioane întreprinderi și organizații

13.6

milioane locuri de muncă

8%

din PIB-ul UE

ECONOMIA SOCIALĂ ÎN ROMÂNIA

2.623

întreprinderi sociale

185

întreprinderi sociale de inserție

5.302

ONG-uri cu activitate economică

ADV România – Promotor al Economiei Sociale

01
A contribuit la apariția Legii Economiei Sociale din România și a normelor de reglementare!
02
A dezvoltat cea mai mare întreprindere socială din țara noastră – UtilDeco – model de bune practici recunoscut de Comisia Europeană și EY Social Entrepreneur of the Year 2016!
03
A contribuit la elaborarea Programului Național de Dezvoltare a Antreprenoriatului Social în Republica Moldova 2021-2025!

Fiți mereu la curent cu noutățile și oportunitățile

HARTA ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE DIN ROMÂNIA

 • Cumpără produse și servicii de la întreprinderi sociale.
 • Pentru tine, pentru familia ta, pentru afacerea ta.
 • Vei obține valoare și în același timp vei crea valoare în comunitate!
economie sociala harta intreprinderilor sociale din Romania

OBSERVATOR ECONOMIE SOCIALĂ

observator economie sociala

 

 • Rapoarte
 • Analize
 • Studii din sector

 

ȘTIRI DESPRE ECONOMIA SOCIALĂ

Read more +11 septembrie 2023 By ADV Romania in Comunicate, Economie Socială, Stiri

O măsură propusă de către guvern pentru a reduce cheltuielile bugetare riscă să blocheze tot procesul de implementare a fondurilor europene!

Proiectul de ordonanță privind măsurile fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice publicat de Guvernul României la începutul lunii august, va avea repercusiuni serioase la nivelul beneficiarilor care implementează proiecte în domeniul educației, ocupării și incluziunii sociale aferente cadrului financiar 2021 – 2027, respectiv asupra Programului Educație și Ocupare (PEO) și Programului Incluziune și Demnitate Socială (PIDS).
Read more +07 septembrie 2023 By ADV Romania in Comunicate, Economie Socială, Proiecte, Stiri

ADV România partener în proiectul BUYSOCIAL – un nou proiect dedicat creșterii competitivității întreprinderilor sociale

Planificăm noi activități interesante în cadrul proiectului BUYSOCIAL. Împreună cu partenerii din Belgia, Italia, Polonia, Slovenia vom lansa foarte curând o serie de cursuri și evenimente care vor crește competitivitatea întreprinderilor sociale! Ne bucurăm că împreună cu Camera de Comert si Industrie Iași reprezentăm România în acest proiect! Proiectul se derulează în perioada mai 2023
Read more +30 august 2023 By ADV Romania in Comunicate, Economie Socială, Proiecte, Stiri

SEEDing Enterprising for Tomorrow – un nou proiect care va crește competitivitatea întreprinderilor sociale din România

În perioada 1 iunie 2023 – 30 aprilie 2024, ADV România implementează proiectul SEEDing Enterprising for Tomorrow. Scopul proiectului este creșterea competitivității pentru 100 de întreprinderi sociale din România, cu precădere din TIC și industria verde. Partenerii proiectului SEEDing ADV România Unikum Aktiv AS, Norvegia Ateliere Fara Frontiere (AFF), România Social Finance Association (SFA), România RISE Romania Prima întâlnire

PUBLICAȚII UTILE

Barometrul Economiei Sociale din România

Barometrul Achizițiilor Publice Responsabile Social

Barometrul Accesului la Finanțare pentru Întreprinderi Sociale

Ghidul tânărului antreprenor social

Revista transfrontalieră “Econonomia socială”

PARTENERI

Abonați-vă la newsletter

Cele mai noi informații despre economia socială. Invitații la cele mai noi evenimente.
Oportunități de dezvoltare profesională. Inspirație pentru liderii vizionari
TOP