fbpx

ASCED - Angajare sustenabilă și competitivitate pentru studenții din domeniul economic și drept

Proiect cofinanțat din Fondul Social European Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6: Educație și competențe

Cod apel: POCU/626/6/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Proiect: ASCED - Angajare sustenabilă și competitivitate pentru studenții din domeniul economic și drept

Contract de finanțare nr. POCU/626/6/13/ 130352

Beneficiar: CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ T & CO

Partener: FUNDAȚIA ”ALĂTURI DE VOI” ROMÂNIA

PREZENTARE PROIECT:

Proiectul ASCED -  Angajare sustenabilă și competitivitate pentru studenții din domeniul economic și drept este implementat de către Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Fundația ”Alături de Voi” România, fiind co-finanțat din Fondul Social European Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Implementarea se realizează în perioada: 24.09.2020 – 23.09.2022 în Regiunea Nord-Est: Municipiul lași, iar grupul țintă este selectat din mediul urban și rural din regiunea Nord-Est.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 4.749.066,06 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT: 4,036,706.15 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 712,359.91 lei.=

SCOP:

Creșterea șanselor de găsi un loc de muncă pentru un număr de 211 studenți din cadrul facultăților de Drept, Economie și Științe Politice din Regiunea Nord-Est, prin stagii de practică și consultanță specifică pentru carieră. Studenții își vor însuși competențele de muncă și experiență necesare unei tranziții facile de la educație la piața muncii, prin intermediul asigurării condițiilor necesare participării la stagii de practică, precum și consiliere pentru cariera realizată de către potențiali angajatori/instituții/firme competitive, învățare la un potențial loc de muncă, vizite de studii. Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor specifice și la realizarea indicatorilor din cadrul Axei prioritare 6 – Educație și competențe.

 

OBIECTIV GENERAL:

Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă, urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

 

OBIECTIVE SPECIFICE:

  1. Dezvoltarea de parteneriate între instituții de învățământ superior și partenerii de practică/potențiali angajatori ai viitorilor absolvenți din domeniile Drept, Științe Economice și Științe Politice pentru susținerea și îmbunătățirea procesului educațional și în vederea facilitării accesului pe piața muncii, inclusiv prin crearea unui sistem de informare coordonată, între toate cele trei parți implicate (studenți, angajatori, universitate).
  2. Participarea la programe de învățare la locul de munca în țară și țări UE, performante, interactive și inovative pentru 211 de studenți și masteranzi din domeniile Drept, Științe Economice și Științe Politice din Regiunea Nord-Est și angajarea a minim 83 (peste 39%) ca urmare a finalizării acestora.
  3. Dezvoltarea și furnizarea de servicii integrate de orientare, consiliere și mediere în sprijinul tranziției de la școală la viața activă pentru 211 de studenți din domeniile Drept, Științe Economice și Științe Politice, dintre care minim 152 dobândesc o calificare și 24 urmează studii/cursuri de formare. Aceștia vor beneficia de activități de consiliere, orientare profesională și mediere cu experți competenți și cu o bogată experiență. Studenții vor fi astfel sprijiniți să finalizeze studiile și apoi să opteze, pe baza competențelor și a propriilor nevoi pentru continuarea studiilor și/sau angajare.
SUS