fbpx

B-WISE, Plan pentru Cooperare Sectorială în domeniul Abilităților în Întreprinderile Sociale de Inserție

Autoritatea contractantă: Comisia Europeană  

Axa: Erasmus+       

Contract finanțare nr: 621509-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA2-SSA-B

Buget proiect: 3.885.996 Euro     

Beneficiar: EURICSE

Parteneri:

Parteneriatul este compus din 2 rețele europene -  EASPD și ENSIE, 16 reprezentanți ai sectorului ISI, 13 furnizori de educație și formare profesională și un institut european de cercetare. Partenerii provin din 13 țări europene: Austria, Belgia, Franța, Olanda, Bulgaria, Letonia, Polonia, România, Croația, Grecia, Italia, Slovenia și Spania. Partenerii sunt susținuți de un consiliu consultativ care reunește 7 organizații-umbrelă, 1 organizație internațională și 8 reprezentanți ai autorităților naționale și regionale.

ADV România și RISE România – Rețeaua Întreprinderilor Sociale de Inserție prin Activitate Economică sunt partenerii din România.

Prezentare proiect:

Proiectul B-WISE vizează nevoile de competențe ale lucrătorilor cu nevoi de sprijin, ale consilierilor de inserție (job coach) și ale managerilor. Proiectul va promova, de asemenea, atractivitatea sectorului ISI / WISE ca opțiune de carieră și va crește gradul de conștientizare cu privire la importanța utilizării tehnologiilor digitale pentru a sprijini prin inserția socio-profesională persoanele aflate în risc de a fi excluse de pe piața muncii.

Scop: B-WISE își propune să dezvolte o strategie europeană (Blueprint) care să răspundă nevoilor de abilități, în special în ceea ce privește abilitățile digitale, în cadrul sectorului întreprinderilor sociale de inserție (ISI).

Obiective:

Proiectul B-WISE va:

 • Identifica lipsurile de abilități - în principal lacunele de abilități digitale - cu care se confruntă în prezent sectorul ISI;
 • Mapa abilitățile de care sectorul va avea nevoie în viitor;
 • Elabora un plan credibil și durabil care să corespundă cererii (angajaților / angajatorilor) și ofertei (furnizori de educație și formare profesională) privind nevoile de abilități identificate;
 • Actualiza programele de educație și formare profesională transnațională în funcție de noile nevoi ale pieței muncii;
 • Sprijini schimburi de bune practici la nivel național și regional, favorizând dezvoltarea unei comunități durabile care să sprijine dezvoltareaabilităților, inovarea și competitivitatea în sector;
 • Îmbunătăți atractivitatea sectorului ISI / WISE ca alegere de carieră.

Activități:

 1. Elaborarea unui raport care să o imagine de ansamblu asupra sectorului ISI la nivelul întregii Europe și pentru a identifica nevoile de competențe din acest sector.
 2. Dezvoltarea a trei programe de formare pentru a acoperi lacunele în materie de competențe ale lucrătorilor în inserție, ale consilierilor de inserție și ale managerilor acestora.
 3. Testarea programelor de formare în 13 țări și validarea acestora de către autoritățile de certificare.
 4. Elaborarea unei strategii europene pentru a continua abordarea nevoilor de competențe din sectorul ISI și după încheierea proiectului.
 5. Sensibilizarea cu privire la promovarea sectorului ISI ca opțiune de carieră și la importanța utilizării tehnologiilor digitale pentru a sprijini persoanele expuse riscului de a fi excluse de pe piața muncii în inserția socio-profesională ca și pregătire pentru piața muncii.
TOP