Build Solid Ground

Descriere: Începând din luna noiembrie 2017, Fundaţia „Alături de Voi” România este parte din proiectul „BUILD Solid Ground”, derulat de un consorțiu de 14 parteneri din 8 țări europene, sub coordonarea Organizației Habitat for Humanity International din Slovacia şi finanțat de Comisia Europeană în cadrul DEAR (Development Education and Awareness Raising).

Proiectul cuprinde o serie de activităţi pentru reducerea sărăciei şi de promovare a accesului la locuinţe decente şi urmăreşte încurajarea implicării active a cetățenilor europeni în acţiuni de dezvoltare globală sustenabilă, în acord cu obiectivele de dezvoltare durabilă, asumate la nivel mondial.

Rolul Fundației „Alături de Voi” România în cadrul proiectului este de a derula campanii de conștientizare în rândul elevilor și studenților din judeţele Iaşi, Constanţa şi Mureş, cu privire la reducerea sărăciei, egalitatea de gen, muncă decentă și creștere economică, dezvoltarea orașelor și transformarea lor în așezări sigure şi durabile.

De asemenea, pentru a aduce cât mai mult obiectivele globale în atenţia publicului larg, ADV România va derula în comunitate, flash-moburi şi expoziţii de fotografie, va personaliza o staţie de autobuz şi va distribui materiale de informare în rândul populaţiei.

Tot în cadrul proiectului, ADV România se va implica într-o amplă campanie de advocacy la nivel local, național și european, campanie care va viza sectorul de afaceri, autoritățile locale și naționale, sectorul educațional (școli generale, licee și universități), precum și membri ai Parlamentului, mass-media, cu scopul de a produce schimbări pozitive prin adoptarea de politici publice, în acord cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată de statele membre ONU, inclusiv de România, la Summit-ul din septembrie 2015.

Finanțator: Comisia Europeană în cadrul DEAR (Development Education and Awareness Raising).

Parteneri: La nivel național, ADV România are ca parteneri Organizația Habitat for Humanity România și Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat Pro Vobis iar la nivel european organizațiile Habitat for Humanity din Slovacia, Marea Britanie, Irlanda, Irlanda de Nord, Bulgaria, Polonia, precum și Dublin Institute of Technology, Organizația Engineers without Borders Irlanda, Foundation for Africa din Ungaria, Parteners for Democratic Change Slovacia și Slovak Centre for Communication and Development.

Perioada de implementare: 27 octombrie 2017 – 26 octombrie 2020

Valoare proiect: În cadrul acestui proiect, ADV România va gestiona un buget de 358.935 euro

Impact: „Tematica proiectului este una de actualitate, având în vedere că problemele legate de locuire vor fi subiecte ale agendei publice pentru anul 2018, din cel puțin 3 perspective: necesitatea creșterii accesibilității locuirii sociale pentru persoane din grupuri vulnerabile; redefinirea criteriilor de departajare în accesul la locuințe sociale și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență pentru plata chiriei de către persoanele din grupurile dezavantaje social; problemele locative ale femeilor supuse violenței domestice, funcționalitatea și accesibilitatea alternativelor locative în astfel de cazuri”, declară doamna Manuela Iftimoaei, coordonator proiect şi Director de Programe ADV România.

  • Achizitii: Fundatia „Alaturi de Voi” Romania anunta lansarea procedurii de achizitie de tip negociere competitiva, numar de referinta ADV 1094/01.08.2019, in scopul atribuirii contractului de servicii de publicitate pentru derularea campaniei de informare publica din cadrul proiectului Build Solid Ground. Detalii Achizitii Proiect
  • CATEGORY
  • TAGS