fbpx

EYE4UA - Dezvoltarea tranziției verzi pentru antreprenorii sociali din Ucraina

Proiect finanțat de: Uniunea Europeană, Consiliul European pentru Inovare și Agenția Executivă pentru IMM-uri, prin programul COSME

Contract de finanțare: 101140548 — EYE4UA — SMP-COSME-2023-EYEUA

Perioada: 1 octombrie 2023 - 31 ianuarie 2026

Valoare totală: 705 709.97

Coordonator: Madan Parque

Parteneri: X23, ADV Romania, Alfombra Roja, CCI-CN, CCI-SZ  KOMES  NEG

Țări partenere: Ucraina, Portugalia, Italia,  România, Bulgaria, Suedia, Polonia.

Domenii de acțiune: dezvoltarea afacerii, economia verde, inovare, relații internaționale, startup-uri, antrepenoriat social, economie socială.

Obiectiv: Sprijin acordat cetățenilor ucraineni în demararea / repornirea afacerilor, pentru reconstrucția Ucrainei.

Acțiuni-cheie:

  • Program de Mobilități - Facilitarea schimburilor între antreprenorii ucraineni și antreprenorii gazdă din afara Ucrainei.

Grup-țintă:

  • 170 antreprenori-gazdă participanți
  • 214 antreprenori (”oaspeți”) din Ucraina

Rezultate așteptate:

  • Networking (crearea de rețele): Conectarea antreprenorilor ucraineni și europeni pentru cooperare transfrontalieră.
  • Construirea relațiilor: 214 relații de succes între antreprenori noi și antreprenori-gazdă

 

Site oficial: https://www.eye4ua.eu/

TOP