fbpx

JobDirect pentru tinerii NEETs în cadrul iniţiativei ALMA

Proiect finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul Social Innovation Initiative / ESF +

Contract de finanțare: ESF-SI-2022-ALMA-01-0017

Valoare totală:
599.131,34 Euro


Perioada
: 02.10.2023 – 02.04.2025


Beneficiar
: ADV România


Parteneri
:

 • INFOR ELEA (Italia)
 • Consorzio Nazionale CGM (Italia)

Parteneri din România: 

Prefectura Iași, DAS Iași, DGASPC Iași, AJOFM Iași, Camera de Comerț din Iași, Ambasada Sustenabilității, ADR Nord-Est, Institutul Bucovina, FONSS, RISE România (Rețeaua Română a Întreprinderilor Sociale de Inserție)

 

Despre proiect:

“JobDirect pentru tinerii NEETs în cadrul inițiativei ALMA” este un proiect de incluziune activă cu scopul de a da posibilitatea celor mai vulnerabili tineri, cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani din România, care nu urmează un program de educație, ocupare sau formare profesională (NEETs), să își găsească un loc de muncă și să se integreze în societate, prin îmbunătățirea competențelor, cunoștințelor și experienței în medii profesionale din Europa.


Evaluarea rezultatelor acestui proiect va juca un rol esențial în fundamentarea deciziei Comisiei Europene de a iniția un apel pentru finanțare la nivel național, prin intermediul Autorității de Management care gestionează Fondul Social European.

 

Obiective:

 1. Facilitarea incluziunii socio-profesionale a 40 de tineri NEETs, în special din Regiunea Nord-Est a României, una dintre cele mai sărace regiuni din Europa.
 2. Integrarea unei componente de mobilitate transnațională în cadrul serviciilor oferite de JobDirect - agenție de plasare și asistență la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilități, înființată în 2016 de ADV România.
 3. Consolidarea parteneriatelor naționale și transnaționale pentru inserția socio-profesională a tinerilor NEETs.
 4. Dezvoltarea unui model de bune practici, prin analiza oportunităților de internship/formare/angajare oferite de companiile clasice și întreprinderile sociale de inserţie.
 5. Promovarea și distribuirea la nivel național și european a lecțiilor învățate și a bunelor practici rezultate din furnizarea unui serviciu comprehensiv de inserție socio-profesională, conform principiului one-stop-shop, pentru tinerii NEETs.

 
Activități:

FAZA DE PREGĂTIRE PENTRU MOBILITATE (02 februarie 2024 – 27 mai 2024)

 1. Selecția participanților (vor fi selectați 40 de tineri NEETs, cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani, din România, dintre care 55% cu dizabilități/de etnie romă/sistem de protecție a copilului/șomeri de lungă durată); 6 dintre ei vor fi pe lista de rezervă);
 2. Consiliere şi orientare profesională, potrivire candidat – post (job-matching);
 3. Întocmirea planului de acțiune pentru mobilitate pentru fiecare participant;
 4. Activităţi de pregătire:
 • curs de limba italiană (50 de ore, 40 tineri, 2 grupuri), pentru „echiparea” tinerilor cu un set de competenţe de comunicare de bază în limba ţării gazdă;
 • curs de competenţe digitale esenţiale (32 ore, 40 tineri, 2 grupuri);
 • întâlniri cu reprezentanţii organizaţiilor gazdă;
 • sesiuni de consiliere, suport psihologic şi emoţional în vederea pregătirii pentru o nouă experienţă culturală şi pentru gestionarea „distanţei faţă de casă”.

 
MOBILITATE ÎN ITALIA (2 luni) - 8 mai - 26 iulie 2024
Cei 32 de tineri, împărțiți în patru grupe (8 participanți pe grupă), vor participa în mobilitate la partenerii din Italia, pentru a-și îmbunătăți competențele și cunoștințele profesionale:

 • INFOR ELEA va găzdui 16 tineri (2 grupuri);
 • Consorțiul CGM va găzdui 16 tineri (2 grupuri).

În timpul mobilității, participanții vor lua parte, de asemenea, la activități activități sociale și culturale.
În timpul mobilităţii, tinerii vor beneficia de sprijinul direct al unui mentor din partea organizațiilor gazdă și al unui mentor din partea organizației de trimitere (ADV România), prin intermediul platformelor de comunicare online.

Rezultate aşteptate:

 • Opt parteneriate cu parteneri naționali;
 • Două acorduri de parteneriat cu parteneri transnaționali;
 • Programul JobDirect& ALMA va fi accesat de 40 de participanți din România;
 • 32 de participanți (organizați în 4 grupe a câte 8 persoane) vor participa la mobilități profesionale în Italia;
 • O analiză a rezultatelor și impactului proiectului, lecțiilor învățate, recomandărilor și planurilor de viitor va fi realizată;
 • O bibliotecă video cu rezultatele proiectului va fi disponibilă la nivel naţional şi european;
 • Bunele practici şi oportunităţile programului ALMA vor fi diseminate şi multiplicate.
SUS