fbpx

SocialTech4EU - SocialTech for Europe for Resilient and Responsible Ecosystems

SocialTech4EU - SocialTech for Europe for Resilient and Responsible Ecosystems

Contract de finațare: 101074518 — SocialTech4EU — SMP-COSME-2021-CLUSTER

Finanțat de: European Innovation Council and SMEs Executive Agency

Valoare totală: 3.995.887 Euro

Perioada: 01.09.2022 - 31.08.2024

Coordonator: Fondazione Giacomo Brodolini SRL SB reprezentant al Torino Social Impact, Italia

Partneri:

Fundatia Alaturi De Voi Romania, România
Coompanion Örebro, Suedia
Silicon Vilstal gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt), Germania
Asociacion Investigacion, Desarrollo E Innovacion En Aragon, Spania
European Network of Social Integration Enterprises, Belgia

Despre proiect:

Acest proiect are scopul de a contribui la consolidarea capacității de reziliență și inovare, a competitivității și sustenabilității ecosistemelor economiei sociale, a start-up-urilor și IMM-urilor din economia socială, cu un accent special pe proiectele tech. Proiectul va face acest lucru prin acordarea de sprijin sub formă de granturi, vouchere și servicii profesionale. Noul model de afaceri digital și ecologic, activat de noile tehnologii, se află în centrul acestui proiect, precum și sprijinul clusterelor pentru forme agile de parteneriate public-privat și noi forme de cooperare între sectoarele privat și public în și în cadrul diferitelor lanțuri valorice și teritorii, pentru a accelera furnizarea de soluții inovatoare de impact.

Acest proiect este unul dintre cele 14 ecosisteme industriale – legat de Strategia industrială a UE și face parte din Ecosistemul industrial de proximitate și economie socială. În septembrie 2022, 30 de euroclustere au fost lansate pentru a implementa strategia industrială a UE. Euroclusterele sunt inițiative strategice intersectoriale, interdisciplinare și transeuropene ale clusterelor industriale și ale altor actori economici, cum ar fi organizațiile de cercetare, companiile etc. Aflați mai multe și accesați Platforma europeană de colaborare a clusterelor aici.

Activități:

Audit și cartografiere. Vor fi identificate nevoile și provocările care împiedică tranzițiile și reziliența întreprinderilor sociale și va fi monitorizat impactul social generat de sector. Vor fi construite noi modele de colaborare între clusterele europene și alți actori cheie, iar cunoștințele din sectorul public și ale funcționarilor publici cu privire la nevoile și caracteristicile întreprinderilor sociale vor fi îmbunătățite, având în vedere proiectarea politicilor și elaborarea politicilor mai adaptate.

Inspirație, perfecționare și recalificare. Scopul este de a sensibiliza întreprinderile sociale cu privire la modul în care noile soluții tehnologice ar putea fi utilizate pentru a crește eficacitatea și eficiența modelelor lor de servicii și de afaceri, precum și pentru a crește eficacitatea și eficiența modelului lor de operare pentru o mai bună incluziune. În plus, vor fi încurajate îmbunătățirea și recalificarea, iar scopul este de a crește competențele și capacitatea managerilor clusterelor de economie socială.

Crearea de conexiuni pentru a stimularea inovarea. Întreprinderile sociale vor fi identificate și selectate, atât pentru a le sprijini să inoveze cât și pentru a transform inovația într-un produs de piață. Întreprinderile sociale selectate vor face schimb de experiență cu alți stakeholderi, rezultând produse sau servicii noi pentru firmă în ecosistemul concentrat. În acest pachet de lucru vor fi susținute acțiunile de internaționalizare.

Scalare și accelerare.  Întreprinderile sociale selectate vor fi sprijnite în adoptarea și extinderea inovației, în punerea soluțiile lor inovatoare pe piață. Acestea vor fi ajutate să acceseze noi oportunități de finanțare și să stabilească parteneriate cu partenerii de afaceri internaționali (corporații, investitori, achizitori etc.).

Grup țintă principal:

1) Start-uri tech din sectorul economiei sociale și start-up-uri care doresc să implementeze soluții tehnologice (întreprinderi sociale, fundații, asociații, cooperative, case de ajutor reciproc etc.). Acestea vor beneficia de a) servicii de instruire pentru personalul lor pentru a-și construi capacitatea tehnologică și operațională de bază, atât prin intermediul bibliotecii SocialTech4EU, cât și prin intermediul unei scheme de vouchere; b) granturi pentru studii de fezabilitate legate de dezvoltarea/personalizarea de noi soluții tehnologice în cooperare cu furnizori internaționali c) servicii de asistență (program de accelerare) pentru adoptarea și exploatarea deplină a noilor soluții tehnologice (noi modele de afaceri, noi proceduri operaționale, acces la piață și finanțare, etc) atât pe piețele locale, cât și pe cele internaționale.

2) Clustere și rețele de clustere din economia socială și din industria high-tech. Aceștia vor beneficia de a) servicii de formare pentru a-și spori capacitatea organizațională, orchestrare și gestionare a ecosistemelor de inovare interconectate favorabile pentru ES. b) creșterea rețelei și a capacității de operare transfrontalieră la nivel european și internațional.

Grup țintă secundar:

1) Factorii politici din UE și naționali care elaborează și pun în aplicare cadre legale, fiscale și de reglementare

2) Instituții care promovează educația pentru întreprinderile sociale

3) Intermediari în inovare (instituții academice / de cercetare) care sprijină inovarea socială și tranzițiile verde și digitală

4) organizații de sprijinire a afacerilor (de exemplu, incubatoare și acceleratoare) pentru întreprinderile sociale

5) Intermediari financiari (investitori de impact social și filantropici, platforme de crowdfunding etc.).

Toate noutățile și oportunitățile sunt publicate pe pagina Cluster-ul creat în cadrul proiectului: SocialTech4EU.

Sprijin financiar pentru trainiguri de business, digitalizare, inovare & management tehnologic.

Apel deschis pentru întreprinderile sociale din toate țările UE (inclusiv România). Termen limită: 12 aprilie 2023

Registrul Stakeholderilor și Furnizorilor pentru întreprinderi sociale

Invitație deschisă pentru furnizorii de formare profesională, produse IT și servicii de inovare/accelerare din toate țările UE.

TOP