fbpx

baSE - Plan pentru competențe avansate și formare profesională în economia socială

Autoritatea contractantă: Comisia Europeană 
Axa: Erasmus+     
Contract finanțare nr: 101055640 - BASE - ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO
Buget proiect: 3.995.887 Euro
Perioada: 1.09.2022 - 31.08.2026

Coordonator proiect: MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA JOSE MARIA ARIZMENDIARRIETA S COOP (MGEP)

Beneficiari: Parteneriatul este compus din 25 de parteneri din 10 țări europene: Belgia, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Polonia, România, Slovenia, Spania.

Printre cei 25 de parteneri se numără rețele europene de economie socială, organizații umbrelă, furnizori de educație și formare profesională, universități, practicieni din domeniul economiei sociale.

Diesis Network, The Wheel, ConcertES, Akmi Ae, Europaischer Verband Beruflicher Bildungstrager (Evbb) Ev (Evbb), Legacoopsociali, Enaip Net, Asociația Italiană Pentru Promovarea Culturii Cooperației și a Non Profitului (A.I.C.Co.N. ), Chambre Francaise De L'economie Sociale Et Solidaire (Ess France), Fundacja Inicjatyw Spoleczno-Ekonomicznych (Fise), Social Economy Europe Asbl (See), Asociatia Centrul Pentru Legislatie Nonprofit (CLNR), Symplexis, Mondragon Corporacion Cooperativa Scoop, Szowes, Innova Eg, GR Eurocert SRL, Universitatea Hildesheim, Universitatea din Liege (Uliege), Fundația Alaturi De Voi România (Adv România), DOBA Facultatea de Afaceri Aplicate și Studii Sociale Maribor, Asociația Europeană pentru Formare Profesională (EVTA), Institutul Național de Științe și Industrii ale Viitorului și Mediului - Agroparistech, Bk Consult Gmbh.

Parteneri asociați: Institutul pentru Democrație Economică (IED), Confederația Spaniolă a Patronatelor din Economia Socială (CEPES), EUCLID NETWORK, Universitatea Korczak, Platforma LIFELONG LEARNING, Rețeaua Europeană a Întreprinderilor de Integrare Socială (ENSIE), CASES - Cooperativa pentru economie socială António Sérgio, CIPRL

Partenerii din Romania care fac parte din acest consortium sunt: ADV Romania și Asociatia Centrul Pentru Legislatie Nonproft (CLNR).

Despre proiect:

Proiectul baSE are ca scop crearea unei alianțe pentru cooperare sectorială privind competențele pentru economia socială și ecosistemul de proximitate, pentru a facilita transferul de cunoștințe între universități, furnizori de formare profesională, instituții de cercetare și actori din economia socială, contribuind astfel la creșterea sectorului de economie socială.

Proiectul abordează necorelările competențelor profesionale prin furnizarea de noi abilități profilelor ocupaționale din sectorul de economie socială, precum și elaborarea a patru programe de studii bazate pe competențe pentru perfecționarea practicienilor din economia socială.

Obiective:

  1. Identificarea nevoilor de competențe din sectorul de economie socială, pentru crearea de programe relevante de învățământ și pentru implementarea de metodologii pedagogice noi în învățământul profesional
  2. Identificarea, dezvoltarea și promovarea programelor de perfecționare, a instrumentelor de formare, pentru a asigura o forță de muncă mai diversificată
  3. Înființarea unei alianțe europene pentru a face schimb de cunoștințe și de modele de bune practici, pentru a asigura sprijinul politic în vederea mobilizării factorilor de decizie la nivelul UE și la nivel național, prin implicarea mai multor stakeholderi: întreprinderi din economia socială, instituții de învățământ, furnizori de formare, instituții de cercetare, parteneri sociali și experți în economie socială
  4. Regenerarea socio-economică a regiunilor prin stimularea economiei locale și prin inovare socială, ca răspuns la provocările sociale ale comunităților locale.

Activități:

  • Efectuarea de studii de cercetare pe tema decalajelor de competențe din economia socială;
  • Crearea unui cadru de competențe în economia socială - "SocioComp" și elaborarea unui profil ocupațional pentru practicianul în economia socială
  • Crearea/utilizarea BASE-Watch ca instrument inovator de anticipare a competențelor în sectorul de economie socială
  • Elaborarea de programe de formare de referință pentru perfecționarea specialiștilor din economia socială
  • Crearea unei platforme MOOC (Massive Open Online Course) care va oferi cursuri interactive de formare
  • Recomandări de politici pentru consolidarea ofertei de formare profesională în domeniul economiei sociale

 

Descarcă INFOGRAFIC

TOP