fbpx

FACT – Formarea angajaților prin consiliere și training

Proiect cofinantat din Fondul Social European Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020

Axa prioritara 6: Educatie si competente

Cod apel: POCU/726/6/12/Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, cu accent pe acei adulti, cu un nivel scazut de calificare si persoanele cu varsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale

Proiect: FACT – FORMAREA ANGAJATILOR PRIN CONSILIERE SI TRAINING

Contract de finantare POCU/726/6/12/133989

Beneficiar: CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALA T & CO

Partener 1: FUNDATIA ”ALATURI DE VOI” ROMANIA

Partener 2: ASOCIATIA "INSTITUTUL PENTRU PARTENERIAT SOCIAL BUCOVINA"

PREZENTARE PROIECT:

Proiectul FACT -  Formarea angajatilor prin consiliere si training este implementat de catre Centrul de Dezvoltare Sociala T&CO, in parteneriat cu Fundatia ”Alaturi de Voi” Romania si Asociatia “Institutul pentru parteneriat Social Bucovina”, fiind co-finantat din Fondul Social European Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

Implementarea se realizeaza in perioada: 30.03.2021 – 29.03.2023 in Regiunea Nord-Est (municipiul Iasi si municipiul Suceava), iar grupul tinta este selectat din mediul urban si rural din regiunea Nord-Est.

Valoarea totala a contractului de finantare este de 4.708.567,58 lei, din care valoarea eligibila nerambursabila din FEDR/FC/FSE/ILMT: 4.002.282,43 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national 706.285,15 lei.

OBIECTIV GENERAL: Obiectivul general al proiectului vizeaza dezvoltarea capitalului uman si cresterea calitatii fortei de munca pentru un numar de 652 angajati din regiunea Nord Est pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva, prin participarea la programe de formare profesionala si consiliere profesionala

OBIECTIVE SPECIFICE:

OS1: Organizarea de programe de formare profesionala continua si consiliere, pentru 652 angajati, in special persoane din mediul rural, peste 40 de ani sau cu nivel scazut de calificare, in vederea cresterii calificarii si abilitatilor, pentru imbunatatirea oportunitatilor de angajare si promovare in cariera ale acestora .

OS2: Promovarea accesului la programe relevante de formare profesionala continua pentru angajati, in special in special persoane din mediul rural, peste 40 de ani sau cu nivel scazut de calificare, prin campanii de informare si activitati inovative

GRUP TINTA:

Grupul tinta va fi format din 652 de persoane angajate, din care 30% (196 persoane) cu nivel scazut de calificare sau din mediul rural, sau persoane cu varsta peste 40 ani.

ACTIVITATI SI REZULTATE:

A 1.1. Consiliere, orientare profesionala si tutorat

 • 652 de persoane care au beneficiat cel putin de o sesiune individuala de consiliere
 • Cel putin 50 de consilieri de grup derulate
 • Cel putin 10 de persoane testate cu CASPER / CASS ++, inclusiv cu dizabilitati

A 2.1 Selectia grupului tinta

 • Peste 10000 de persoane, vor avea acces la informatii cu privire la oferta de servicii care poate fi accesata prin proiect.
 • 652 de persoane incluse in grupul tinta al proiectului si vor putea beneficia de servicii integrate care sa le asigure un progres in cariera profesionala.
 • O metodologie de selectie a grupului tinta realizata
 • Materiale de informare asupra activitatilor proiectului realizate si distribuite

A 2.2 Organizarea si desfasurarea programelor FPC

 • 652 persoane isi vor imbunatati calitatea vietii.
 • 11 grupe/275 persoane vor dobandi competente in domeniul Competente digitale
 • 2 grupe / 50 persoane vor dobandi competente in domeniul Manager de Proiect;
 • 1 grupe / 25 persoane vor dobandi competente in domeniul Arhivar;
 • 1 grupe/ 25 persoane vor dobandi competente in domeniul Inspector HR;
 • 1 grupe/ 25 persoane vor dobandi competente in domeniul Legator Manual.
 • 1 grupe/ 28 persoane vor dobandi competente in domeniul ingrijitoare batrani la domiciliu
 • 4 grupe/ 112 persoane vor dobandi competente in domeniul lucrator in comert
 • 4 grupe/ 112 persoane vor dobandi competente in domeniul camerista

A 2.3 Monitorizarea si evaluarea programelor FPC

 • 652 beneficiari de servicii de monitorizare si evaluare a impactului programelor de formare profesionala
 • 375 persoane isi imbunatatesc statutul in campul muncii ca urmare a sprijinului primit
 • 66 Persoane care urmeaza studii/cursuri de formare la incetarea calitatii de participant

A 3.1 Organizarea unei campanii de informare si promovare a importantei formarii profesionale

 • 1 Campanie de promovare a importantei FPC
 • 6 evenimente de promovare a FPC derulate in regiunea NE
 • 120 participanti la evenimentele de promovare FPC
 • Anunt de promovare FPC Face Book Ads – 6 luni
 • Anunt promovare FPC presa regionala online – 3 luni

A 4.1 Cooperare interinstitutionala si transfer de bune practici inovative

 • 1 Centru de bune practici inovative functional
 • 16 Seminarii educationale pentru cresterea participarii la FPC
 • Realizare si diseminare publicatie Bune Practici Inovative

A 5.1 Managementul, evaluarea si monitorizarea proiectului

 • minim 4 raportari tehnico-financiare intermediare depuse
 • 1 raport tehnico-financiar final
 • 1 set de proceduri privind managementul proiectului
 • 1 document al politicii egalitatii de sanse
 • minim 6 minute privind stadiul implementarii proiectului
 • 2 rapoarte de monitorizare a activitatilor

A 6.1 Activitatea transversala de implementare aferenta decontarii cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara

 • 2 conferinte de presa (de lansare si inchidere proiect) realizate
 • 2 comunicate de presa transmise
 • 1 website proiect
 • 1 pagina cu antet a proiectului
TOP