fbpx

Construim Durabil prin Economie Socială

Proiectul a fost implementat în perioada 04.07.2013 – 03.01.2015 în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, fiind cofinanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă și a avut o valoare totală de 892 271.20 lei.

Scopul proiectului a fost consolidarea ONG-urilor în general și a Fundației ”Alături de Voi” România în special, în ceea ce privește furnizarea de servicii directe destinate grupurilor expuse riscului de excluziune socială, dar şi implicarea în formularea de politici publice, lobby şi advocacy în domeniul economiei sociale şi a finanţării/subvenţionării sectorului.

Grupul țintă al proiectului a fost format din tineri (16-35 ani) cu dizabilităţi, inclusiv HIV/SIDA, tineri proveniţi din sistemul de protecţie a copilului, tineri defavorizați din familii monoparentale, cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, familii sărace, inclusiv din mediul rural, familii cu mai mult de 2 copii, tineri aparţinând minorităţilor, inclusiv rromă din judeţele Iaşi, Constanţa şi Mureş. De asemenea, proiectul s-a adresat angajaților din unităților protejate autorizate din țară, autorităţilor naţionale şi locale, persoanelor din comunitate cu accent pe sensibilizarea opiniei publice privind dezvoltarea economiei sociale și creșterea locurilor de muncă pentru persoane din categorii vulnerabile.

Proiectul a vizat 3 arii de intervenție:

  • Extinderea/dezvoltarea centrului de economie socială al ADV Iași – extinderea și dotarea cu echipamente specifice a atelierului de croitorie de la Iași, precum și crearea unui număr de 6 locuri de muncă pentru tineri din grupuri vulnerabile (3 locuri de muncă în secția de croitorie și 3 locuri în cadrul serviciului de arhivare documente);
  • Creșterea capacității de formare, suport și producție a centrelor de economie socială ale fundației din Iași, Constanța și Tg. Mureș – 140 tineri din grupuri vulnerabile, inclusiv cu dizabilități, au beneficiat de cursuri de formare în 6 domenii de activitate în cele 11 ateliere protejate ale fundației, ceea ce a condus la creșterea capacității profesionale și facilitarea șanselor de angajare pe piața liberă a muncii; dintre aceștia, un număr de 113 tineri au beneficiat de activități educative și socializare în cadrul celor 3 Cluburi ale Tinerilor din Iași, Constanța și Tg. Mureș; 89 persoane din cadrul autorităților locale, ONG-uri, oameni de afaceri, mass-media, studenți din jud. Iași, Constanța și Tg. Mureș au obținut informații privind integrarea socială și profesională a persoanelor cu dizabilități și din alte grupuri vulnerabile, prin vizitele de studiu realizate la cele 11 ateliere protejate ale fundaţiei; a fost înregistrată marca socială ADV România și structura de economie socială Util Deco; actualizarea perioadică a site-urilor – ropes.ro , www.unitatiprotejate.ro şi www.utildeco.ro;
  • Dezvoltarea economiei sociale în România, în special segmentul de unităţi protejate autorizate – 1 raport de cercetare realizat cu privire la nevoia de asociere a unităților protejate autorizate sub umbrela unei rețele naționale de reprezentare; 1000 de exemplare ale Catalogului Unităţilor Protejate, ediția a II-a, realizat, editat și distribuit în rândul companiilor cu peste 50 de angajați; 20 persoane formate în domeniul economiei sociale cu accent pe angajarea protejată în unități protejate autorizate; creșterea vizibilității sectorului ONG în rândul autorităților publice la nivel local și național prin acțiuni de lobby și advocacy derulate prin proiect pe diferite teme de interes public – recuperarea TVA-ului pentru proiecte PHARE, scutirea ONG-urilor de plata impozitului la CL pentru clădiri și mașini, determinarea CJ Iași să aloce în premieră bani pentru finanțarea ONG-urilor, determinarea CJ și CL să mărească sumele de finanțare pentru proiectele ONG-urilor,  solicitarea deblocării fondurilor pe POSDRU,  solicitarea transparenței CL și CJ în realizarea bugetelor pe 2014 și demersuri la Administrația Finanțelor Iași pentru virarea către ONG-uri a sumelor colectate din direcționarea a 2%.
  • FINANȚATORgrant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă
  • PARTENERIDirecția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași
  • PERIOADA DE IMPLEMENTARE04.07.2013 – 03.01.2015
  • VALOARE PROIECT892 271.20 lei
  • IMPACTPrin derularea acestui proiect, am contribuit la creșterea bunăstării și a accesului la servicii sociale pentru tineri din grupuri vulnerabile, prin acces la formare profesională pentru creşterea şanselor de angajare, acces la servicii de dezvoltare de abilităţi de viaţă independentă, acces la un loc de muncă în cadrul propriilor structuri de economie socială; Am reușit să coalizăm sectorul ONG astfel încât să devenim o voce în susţinerea nevoilor şi problemelor din domeniul social. Astfel, prin intermediul dezbaterilor organizate, a argumentelor solide aduse în susţinerea acestor nevoi, am reuşit, în mare măsură, să schimbăm atitudinea reprezentanţilor autorităţilor publice locale şi a aleşilor locali (deputaţi şi senatori) şi să îi determinăm, în sensul pozitiv, de a duce mai departe propunerile noastre şi de a susţine proiectele de lege în ceea ce priveşte subvenţionarea serviciilor sociale, economia socială, recunoaşterea ca IMM a ONG-urilor care au activitate economică.
  • CATEGORY
TOP