fbpx

Alianța pentru Dezvoltarea Economiei Sociale

Proiectul a fost implementat în perioada 01.07.2010 – 30.06.2013 în parteneriat cu MMFPSPV, DGPPH (fosta ANPH), Fundația Motivation, DGASPC Iași și Cooperativa Socială Il Poliedro, Italia fiind cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU, axa 6.1. Dezvoltarea economiei sociale și a avut o valoare totala de 18.408.995 lei.

Scopul proiectului a fost promovarea structurilor economiei sociale ca instrumente flexibile și durabile pentru dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă la nivel naţional pentru persoanele supuse riscului de excluziune socială.

Proiectul a avut ca și grup țintă principal tineri cu dizabilități, inclusiv HIV/SIDA, tineri din sistemul de protecție al copilului și alți tineri din grupuri vulnerabile, iar ca și grup țintă secundar, specialiști din sector. Aria de intervenție la nivelul tinerilor a fost în județele Iași, Constanța, Mureș și Ilfov, București, iar o parte din activități destinate dezvoltării sectorului au fost derulate la nivel național și transnațional.

Proiectul a vizat trei mari arii de intervenție:

  • Extinderea serviciilor de consiliere, orientare profesională, formare / calificare și angajare protejată la un număr de 276 de tineri în domeniile IT, legătorie manuală, artă meșteșugărească, pictură, croitorie și confecționare lumânări decorative în propriile ateliere protejate din Iași, Constanța și Tg. Mureș. Dezvoltarea celor 3 unități protejate ale ADV România, inclusiv prin construirea la Iași a unui centru modern de economie socială accesibilizat pentru persoane cu dizabilități și dotarea cu echipamente a unității protejate a partenerului Fundația Motivation. Tot prin proiect au fost angajate în cele trei unități protejate ale ADV România (întreprinderi sociale) un număr de 74 de persoane, din care 35 tineri cu dizabilități. Până la acest moment, au fost păstrate toate locurile de muncă create.
  • Dezvoltarea sectorului de economie socială: formare în domeniul economiei sociale / vizite de studiu la propriile unități protejate; organizarea Târgului Unităților Protejate, edițiile 2 și 3; consultanță și sprijin prin intermediul centrelor de resurse create pe proiect în 4 locații din țară – Iași, Constanța, Tg. Mureș și București. Un număr total de 975 de specialiști au beneficiat de aceste servicii.

Dezvoltarea de instrumente resursă în domeniu: cercetarea ”Politici, practici și tendințe în economia socială în România și în Uniunea Europeană în ansamblu”; Manual de proceduri și modele de bună practică ”Experiențe de Economie Socială”; Centrul de resurse în domeniul economiei sociale; Platforma de prezentare și licitații www.unitatiprotejate.ro Magazinul on-line cu servicii și produse realizate în unitățile protejate ale fundației www.utildeco.ro Filmul de prezentare a dezvoltării unităților protejate care poate fi vizualizat pe http://www.youtube.com/watch?v=DEGuz2WnI54 Campanie media națională de promovare a rezultatelor proiectului.

  • FINANȚATOR: Fondul Social European prin POSDRU
  • PARTENERIMMFPSPV, DGPPH (fosta ANPH), Fundația Motivation, DGASPC Iași și Cooperativa Socială Il Poliedro, Italia
  • PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 01.07.2010 – 30.06.2013
  • VALOARE PROIECT18.408.995 lei
  • IMPACT: • Acest proiect este dovada faptului ca o persoană cu dizabilitate poate deveni un angajat de succes daca i se oferă o șansă și dacă se investește în acest sens. Un număr de 35 de tineri au devenit din persoane asistate social în persoane care participă la viața comunității, inclusiv plătind taxe și impozite! • În luna septembrie 2013, Comisia Europeană a publicat pe propria pagină, la secţiunea „Angajare, afaceri sociale şi incluziune” modelul de bună practică reprezentativ pentru România pentru angajarea protejată, acesta fiind Util Deco – unitatea protejată a fundaţiei. • În luna octombrie 2013, Fundaţiei ADV România i-a fost decernat premiul de excelenţă, ca model de bună practică, în cadrul iniţiativei ENWPH „Promovarea sănătăţii la locul de muncă pentru angajaţii cu boli cronice - Sănătate Publică şi Muncă”.
  • CATEGORY
TOP